Hur konverterar Din sajt?

Resonemang och tankar efter Conversion Jam 2016

Är du som många andra företagare – Du funderar och förundras varför många besökare ignorerar din konverteringsprocess. Det borde väl vara självklart att vilja prenumerera på ert nyhetsbrev. Är kunderna oresonliga eller har du missat något magiskt trick andra känner till? Är ert erbjudande inte lika attraktivt för marknaden som tidigare trott?

Frågor som dessa kan uppstå pga. dålig konvertering, trots att din produkt faktiskt är het.
Har ert företag många besökare på webben, då är förmodligen tjänsten attraktiv och konverteringsprocessen behöver ses över.

Årets Conversion Jam ser utmaningen ur flera perspektiv och många intressanta infallsvinklar lyftes fram.

cjam_stage


Analysera

En av de största punkterna jag tog med mig från CJAM#6 är att du behöver granska din sajt med dina kunders ögon.

Ett enkelt tips om man stirrat sig blind är att låtsas vara en genomsnittskund, eller sitta bredvid någon oinvigd, besöka sajten och se om konverteringsprocessen är tillräckligt inbjudande. Vad har din genomsnittskund för förväntningar av er tjänst, och uppfylls dessa? Vad gör egentligen besökare när de landar på din sida?

”Give the customers what they want” – Karl Gilis

Är du osäker på vad som förväntas så är det en god idé att rent av fråga dina besökare med hjälp av ett formulär.


Enklare åtgärder

Ofta är anledningen till missad konvertering inte själva formuläret i sig, utan vägen dit.
Undvik att röra till er start- eller landningssida med för mycket innehåll och call-to-actions. Ett otydligt budskap eller ologisk navigering förvirrar ofta besökaren som därefter lämnar.

”Hjälp kunden att köpa istället för att sälja” – Bryan Eisenberg

Tidpunkt när möjligheten för konvertering uppstår är också viktig.
Att smälla upp en köp nu-knapp direkt kan tyckas bra då det ger bästa exponering, men en mer riktad ingång ger oftast bättre resultat då besökaren känner sig mer ämnad att köpa. Också ordvalet ”köp” kan kännas för påstridigt. Ge besökaren möjlighet att själv utforska vad ni har att erbjuda.

Om du har flera olika sätt att konvertera på såsom nyhetsbrev, försäljning eller intresseanmälan så är det bäst att rikta dessa budskap. Är möjligheten till konvertering relevant för just dig känner man sig ”sedd” och får en mer positiv upplevelse.

Brian Dean tipsar om ”Om oss”-sidan som en lämplig plats att interagera med besökare. De som besöker denna är intresserade av ert företag och är mer ämnade att t.ex. bli uppdaterad med information. Ett enkelt men bra tips som förhindrar förstagångsbesökare att bli störda av förfrågningar.

Det blir allt vanligare att locka med extramaterial för att samla t.ex. in e-postadresser. Du får alltid tillgång till delar av innehållet, men vill du läsa allt, eller ladda ned materialet i pdf-format, så får du lämna din e-post. Detta tycks upplevas positivt eftersom du förhoppningsvis är intresserad om du vill ta del av innehållet.

 


Djupare analys

För att verkligen få bra konvertering bör man komma till insikten att det är en lång och ständigt pågående process. Bryan Eisenberg lyfter fram vikten av att vara ”customer centric” vilket återkopplar till att sätta kunden i fokus. Vad är bäst för kunden, inte bara nu, utan även i framtiden?

Återkommande besökare är tricket för framgång och då krävs en god upplevelse. Gör undersökningar, A/B testa innehåll och fråga kunden vid lämpliga tidpunkter. Hela upplevelsen bidrar till ert konverteringstal. Det finns bra verktyg för att se t.ex. om besökare scrollar hela sidan, hur länge de spenderar tid och om de ser hela videofiler. Samla in all tänkbar data och kontinuerligt arbeta mot bättre resultat, även om de tycks godkända.


Popups

På CJAM#6 framgick att om än popups kan upplevas påträngande så beror detta på att de används på fel sätt. De fungerar mycket bra ur konverteringssynpunkt och lösningen är att rikta dessa för rätt målgrupp och även vid rätt tid.

De som är mest populära bland besökare är popups som faktiskt bidrar till upplevelsen och inte bara jagar konverteringar. En exit intent då man lämnar varukorgen och frågar om man vill få denna mailad till sig för senare shopping är ett exempel. Vill man påkalla kontakt med med företaget, såsom via chat eller telefon, bör man använda en mer subtil typ och kanske placera denna på en mindre störande plats.

Lösningar på popups varierar och idag finns dessutom widgets som integreras i det övriga innehållet.

 


Mobilt

När man arbetar för ökad konvertering glöms ofta bort att många besökare idag använder mobila enheter, på alla typer av sajter. Gör du testet med en besökares ögon i en mobil?

Talia Wolf lyfter fram den psykologiska aspekten hos en mobil besökare där ens tålamod är begränsad. Vikten av relevant information och leverans av det besökaren är på jakt efter blir här extra avgörande för en bra upplevelse. Tydligt blir här att om du har många erbjudanden att förmedla, så är endast det av absolut mest vikt lämpligt att lyfta fram vid första kontakt.

Vad vill man veta eller göra hos er om man är till fots eller i bilen? Det räcker sällan idag att bara bunta ihop innehållet i mobilen och kanske gömma några element. Nytt specialanpassat innehåll för dessa är att föredra, dock utan egen mobil applikation. Enkäter eller popus kan riktas till endast dessa besökare.

Som tidigare nämnt är hela den digitala upplevelsen av vikt för en nöjd, återkommande besökare. Se till att alla formulär och specialfunktioner är logiska i mobilen och enkla att använda. Optimera tangentbordsväljare och se till att navigeringen är strukturerad så tydligt som det är möjligt.

 

Dessa är merparten av mina tankar från årets Conversion Jam. Tack Conversionista för en strålande konferens!

 

Vill du ha hjälp med tankar om konvertering och hjälpmedel därtill?
Ta kontakt med oss så bokar vi ett möte!

http://camelonta.se//media/1500/p11909382.jpg