M/S Estonia - Statens Haverikommission (SHK)

23 Januari 2023
URL: estionia.havkom.se

Statens Haverikommission (SHK) har tillsammans med västerviksföretaget Ocean Discovery dykt ner och grundligt undersökt fartygsskrovet M/S Estonia. Camelonta fick i uppdrag av SHK att skapa en webbplats där allmänheten har möjlighet att ta del av det unika material som Ocean Discovery tagit fram. 

SHK´s önskemål var att bygga en lösning med hög prestanda som klarar av att visa upp alla de detaljrika bilder på ett användarvänligt sätt. Webbplatsen som Camelonta skapat har det primära syfte att vara en samlingsplats för alla de 45 000 högupplösta bilder och den 3D modell som Ocean Discovery fotat och tagit fram från fartyget M/S Estonia. Camelonta har bearbetat 3D modellen tekniskt för att kunna tillgängliggöra den på webben för användarna.

För att uppnå SHK´s vision har Camelonta arbetat med att ta fram koncept, design, textinnehåll och den tekniska utvecklingen. Webbplatsen är uppbyggd med React och programvaran NextJS som sedan kopplats ihop med innehållshanteringssystemet (CMS) Contentful. 

För mer information vänligen maila kontakt@camelonta.se