Digital strategi - nyckeln till framgångsrik digital närvaro

Framgångsrik närvaro i digitala kanaler förutsätter en digital strategi (även kallad webbstrategi).

För att du ska uppnå önskat resultat i digitala kanaler måste du utgå ifrån dina affärsmål och ditt varumärke. Du behöver också se närvaron i digitala kanaler som en självklar del i ditt marknadsföringsarbete. 

Vi börjar med nuläget

Arbetet med att ta fram en långsiktig webbstrategi börjar med en nulägesanalys. Vi tittar på dina nuvarande aktiviteter i digitala kanaler för att se vad som redan är bra och vad som kan göras annorlunda. 

Hur beter sig målgruppen online?

Du har koll på din målgrupp men vad vet du om målgruppens beteende på nätet? En framgångsrik digital närvaro och en bra webbsida utgår ifrån kännedom kring målgruppens beteende på nätet. 

Vad vet vi om målgruppens onlinebeteende?

  • Hur beter sig din målgrupp online?
  • Vilka problem diskuterar din målgrupp online?
  • Vilka behov har din målgrupp?
  • Vad inspirerar din målgrupp?

Börjar med en workshop

Vi sätter oss ner tillsammans med dig och involverad personal och genomför ett antal kreativa övningar. Sedan arbetar vi vidare med vår beprövade metod och presenterar slutligen konkreta förslag för hur och med vilka verktyg, som du bäst uppnår affärsmålen i digitala kanaler.

Vanliga målsättningar är att:

  • Öka antalet besök
  • Få fler kvalificerade leads till säljarna
  • Synas bättre på sökmotorer
  • Öka konverteringen på webbplatsen
  • Sälja mer i webbshopen

Resultatet av workshopen levereras i form av ett dokument som hjälper dig ta din digitala närvaro till nästa steg.