Konverteringsoptimering

Konvertering handlar om att underlätta för besökarna att göra det du vill att de ska göra på webbsidan och där med omvandla dem till kunder. 

Konverteringsoptimering bygger på webbspykologi och om att minska trösklarna på webbsidan för att besökaren ska uppnå konverteringsmålen.

Tydliga konverteringsmål

Dina konverteringsmål bör utgå ifrån dina affärsmål, d.v.s målen med din marknadsföring och din webbsida. Du som säljer produkter vill öka försäljningen på webbsidan. Medan du som erbjuder tjänster vill träffa fler kvalificerade leads.

Call to actions

En konverteringsoptimerad webbsida har tydliga call to actions (knappar eller länkar till konverteringsmålen) och är strömlinjeformad för att det ska vara enkelt att hitta dessa. Att arbeta med landningssidor som är fria från distraktion är A och O.

Vanliga konverteringsmål kan vara t.ex. vara att:

  • Besökaren fyller i ett kontaktformulär
  • Besökaren lämnar sina kontaktuppgifter eller sitt telefonnummer
  • Besökaren begär en offert
  • Besökaren laddar hem ett white-paper eller en pdf
  • Besökaren bokar en demo
  • Besökaren genomför ett köp direkt på webbsidan


A/B- tester - löpande optimering av din webbsida

Med A/B – tester arbetar du löpande med sin konverteringsoptimering. Det handlar helt enkelt om att testa två varianter av en webbdesign (för en sida). Hälften av besökarna får se den ena varianten medan den andra hälften får se den andra varianten.

Testresultatet talar om för dig vilken design som konverterar bäst men du kan med fördel fortsätta att utmana vinnande design, för att hela tiden öka konverteringen på sidan!

Öka konverteringen med rätt tajming

Konverteringsoptimering bygger som sagt på webbpsykologi och tajming. En besökare är inte per automatik villig att konvertera, utan vill oftast lära känna dig och ditt erbjudande samt jämföra med andra alternativ. 

Därför är relevanta budskap med rätt tajming många gånger avgörande för att öka konverteringen. Dessa budskap dyker upp utifrån besökarens engagemang på webbsidan och kan t.ex. bjuder in till dialog eller visar ett "call to actions" - men bara när kunden är beredd eller har uppvisat ett intresse. 

Fördelen med den här typen av "call to action" är att den upplevs som relevant och utgår ifrån besökarens beteende och köpresa.

Analysera webbsidan med Analytics och Heat-maps

Genom att använda verktyg kan du skapa dig en uppfattning om vilket innehåll på din webbsida om uppmuntrar till konvertering och vilket som uppmuntrar till avhopp, d.v.s. att besökaren lämnar sidan.

Det vanligaste och enklaste verktyget du kan använda är Google Analytics (som är helt gratis). Google Analytics möjliggör mätning av trafik, förvärv och avhopp. Du kan själv sätta upp konverteringsmål och bevaka resan som dina besökare har tagit för att uppfylla målen. Men vi kan också hjälpa till att sätta upp andra spännande verktyg som t.ex. analyserar rörelser med musen på sidan eller ögonrörelser.

Vill du ha hjälp med konverteringsoptimering eller andra tjänster för att uppnå framgång med din webbsida eller online närvaro, är du varmt välkommen att höra av dig till oss!