Digital marknadsföring

Digital marknadsföring

Annonseringsordlista - CPC, CPM, CPA, CPL & CPI [MED INFOGRAFIK]

Digital annonsering kan uppfattas som en djungel av konstiga bokstavskombinationer. Har du precis pratat med en annonssäljare och känner dig lite snurrig? Lugn, vår guide förklarar förkortningarna.

Annonser säljs av sökmotorer och annonseringsnätverk, alternativt specifika webbplatser som matchar din målgrupp. Exempel på säljare är Google Ads och Facebook.

I denna guide förklarar vi vad förkortningarna CPC, CPM, CPA, CPL och CPI står för, och ger exempel på i vilka sammanhang de rekommenderas användas!

CPC - Betala per klick

CPC-annonsering (Cost per Click) har länge varit en självklarhet för flertalet verksamheter.

Om du använder dig av denna strategi betalar du som annonsör endast för klick på din annons. Det vill säga betalar du aldrig för visningar som inte leder till någon interaktion med din annons.

Strategin är en av de mest använda och har visat sig väldigt lönsam för både annonsörer och säljare genom åren.

CPM - Betala per tusen visningar

CPM (Cost per Mille) är den andra av de vanligaste strategierna för att köpa annonseringsplatser. M i CPM står för det romerska tecknet för 1000.

Om du väljer denna strategi, betalar du för ett visst antal visningar - oberoende om annonsen får klick eller inte.

Strategin passar bäst för dig som vill öka varumärkeskännedom. Med attraktiva annonser där varumärket är tydligt kan du öka kännedomen av ditt varumärke med ett relativt lågt pris.

CPA - Betala vid förvärv

CPA (Cost per Action eller Acquisition) är en form av annonsering där du som annonsör betalar för besökare som konverterar - det vill säga genomför ett önskat förvärv du satt upp på din landningssida.

Exempel på konvertering:

  • Ett slufört köp.
  • Nedladdning av en broschyr (som finns på en webbsida).
  • Ifyllnad av ett formulär i utbyte mot att få tillgång till ett whitepaper.
  • Ifyllnad av ett formulär för prenumeration av ditt nyhetsbrev.
  • Klick på ”Chatta med oss” -knapp.

Inom e-handel används CPS (cost per sale) synonymt med CPA, då det inom den branschen oftast handlar om ett slufört köp.

 

 

CPL - Betala för leads

I framförallt B2B-sammanhang är kvalificerade leads värdefulla. Därför växer sig CPL (Cost per Lead) allt starkare.

CPL är en typ av CPA strategi, men CPL begränsar sig till att samla in leads istället för till exempel köp eller andra transaktioner. Det främsta målet med en CPL kampanj är att få någon kontaktuppgift av potentiella kunder, till exempel via att de prenumererar på ditt nyhetsbrev.

När dina besökare uppvisar ett intressant beteende, för att klassas som leads, är de redo att bearbetas av din säljare.

Med hjälp av ett kraftfullt marketing automation verktyg som till exempel Triggerbee kan du själv analysera samt profilera besökarna och därmed få nya, heta leads varje dag.

CPI - Betala per nedladdning (App)

CPI (Cost per Install) refererar till en strategi där du betalar för varje nedladdning av en app. Det vill säga berör denna strategi bara dig som har en app att marknadsföra.

Största delen av appar marknadsförs med hjälp av CPI-strategin, eftersom den har visats driva flest nedladdningar.

Frågan är vad just du ska välja?

Vilken strategi du ska välja beror på dina mål, din bransch samt på produkten eller tjänsten du säljer.

 

  • CPC kan dra mycket trafik till din webbsida - om detta är ditt mål är CPC rätt strategi för dig.
  • CPM passar främst dig som vill öka kännedom om ditt varumärke.
  • CPA (cost per action) är ett intressant alternativ för dig som strävar efter fler konverteringar - det vill säga transaktioner på din sajt eller nya kunder.
  • För dig som säljer företagstjänster och kräver en varm och bearbetad kund, kan CPL (cost per lead) oftast vara mycket värdefullt.
  • CPI passar dig som har en app och vill att den får många nedladdningar.

 

Oberoende vilken strategi du väljer bör du komma ihåg att kontinuerligt optimera dina annonser.

Det är inte bara din budget som avgör annonsplaceringen i förhållande till dina konkurrenter. Även relevansen, din landningssida och copyn påverkar antalet annonsvisningar samt placeringen.

 

infographic-digital-advertising-camelonta

Klicka på infografiken för att spara ner den!

 

Behöver du hjälp med annonsering? Låt oss göra jobbet!

Vi sköter allt från sökordsannonsering på Googles sökfält till printannonsering.

Kontakta oss!

http://camelonta.se//media/1638/annonseringsordlistan-camelonta-digital-agency.png