Elektrikernas A-kassaDesign & Webbutveckling

För vem:

Elektrikernas A-kassa

Vad:

Visuell identitet, Design, Webbutveckling

Verktyg:

.NET 7, Umbraco CMS, C#, Figma, Javascript, CSS

Metoder:

Förstudie, Workshop, Agil utvecklingsmetodik

När:

Vinter 2023

Uppdrag

Projektets mål var att utveckla en modern, användarvänlig och tillgänglig sajt för Elektrikernas A-kassa. Webbplatsen skulle vara lätt att administrera och framtidssäker för att kunna utvecklas i takt med verksamheten. Den skulle också fungera väl för a-kassans specifika behov utan onödig komplexitet, med ett primärt fokus på att informera besökare och konvertera dem till medlemmar.

Om Elektrikernas A-kassa

Elektrikernas a-kassas är till för de inom elteknikbranschen i Sverige. Deras syfte och ändamål är att betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet.

Utmaningar och lösningar

Projektet flöt på utan större hinder, men en utmaning var att det var svårt för besökarna att hitta viktig information. A-kassor har ofta mycket, och viktig, information som användaren behöver få en snabb överblick över för att kunna gå vidare och få hjälp med sina ärenden. Vi såg över strukturen av innehållet och tog fram ett nytt koncept för navigering i form av en hamburgarmeny med en kompletterande klickbar innehållsförteckning på sidorna med mycket innehåll. På så vis kunde vi ge en tydligare och mer lättöverskådlig bild av innehållet och korta ner antalet klick för att nå fram till slutmålet.

Vi tog även fram interaktiva guider för de vanligaste utmaningarna för användarna. Guiderna presenterar lagom mycket information samt steg för steg för att det inte ska bli överväldigande, och användaren kan då bestämma själv när den är klar med ett steg och redo att gå vidare med nästa.

Resultat

Den nya lösningen ger Elektrikernas a-kassa möjlighet att möta framtiden med tillförsikt, då den är flexibel och ombyggnadsbar utan begränsningar. Den nya identiteten är modern och tidlös, och Elektrikernas A-kassa har nu helt andra möjligheter att möta och kommunicera med såväl befintliga som framtida medlemmar.

Nyfiken på resultatet? In och besök sajten: Elektrikernasakassa.se

Arbetsprocess

Design
Vi började med den visuella resan och uppdaterade den grafiska identiteten innan vi gick vidare med wireframes och design för sajten. Julia, vår produktdesigner, arbetade nära teamet från kundens sida. Projektet präglades av ett gott samarbete och regelbundna feedbacksessioner, vilket resulterade i en framgångsrik leverans av designskisser.

Utveckling
Koncept och design utvecklades först, följt av teknisk förprojektering. Under utvecklingsfasen hölls sprintmöten regelbundet med kunden, och projektteamet fick även utbildning i Umbraco CMS. Före lanseringen genomfördes flera omgångar av tester för att säkerställa funktionalitet och användarupplevelse.

Projektteam

Produktdesigner, Camelonta: Julia Falk
Utvecklare, Camelonta: Madeleine Gullberg Husberg
Projektledare, Camelonta: Simon Elmqvist