Informationsteknik Webbutveckling och e-handel

Informationstekniks nya B2B e-handel

För vem:

Informationsteknik

Vad:

Webbutveckling, E-handel

Verktyg:

Contentful CMS, React, Next.js, .NET5

Metoder:

Workshop, Design

När:

Höst 2021 - Sommar 2022

Uppdrag

För att skapa en bättre kundupplevelse och samtidigt skaffa sig konkurrensfördelar tog man beslutet att lansera en e-handel för att förenkla för deras kunder att köpa deras produkter och tjänster. I första läget är e-handeln öppen för Informationstekniks befintliga kunder med separata avtalspriser, men i förlängningen ska den öppnas för alla företag.

Camelonta fick uppdraget att designa och bygga den komplexa e-handeln som officiellt lanserades i juni 2022.

Om Informationsteknik

Informationsteknik är en av Sveriges ledande aktörer inom uthyrning och installation av ljud, ljus & bildteknik för möten och event. Med över 25 års erfarenhet skräddarsyr de paketlösningar med den senaste tekniken och tekniker på plats för bästa support.

Effektivisering av inköp och leverans

Minskad handläggningstid

Snabb självservice för kunder

Merförsäljning av teknik

Resultat

Camelonta är partners till e-handelsplattformen Norce (tidigare Storm Commerce), vilket gör att vi under projektets gång har haft ett nära samarbete med Norce. Under hösten 2020 tog Camelontas tech-team fram en färdig grund på Norce (e-handel motorn). I detta projekt har vi därför använt den färdiga grunden när vi byggt e-handeln för Informationsteknik. Det har både gjort att vi kan minska utvecklingstiden och kunden sparar pengar - visst är det bra! Genom ett nära samarbete med Norce med veckovisa avstämningar har vi kunnat bollat utmaningar och tillsammans ta fram de bästa lösningarna lösningar.

”Nu lanserar vi vår e-handel, ett steg i vår satsning för att förenkla beställningen av våra tekniska lösningar mot våra kunder. Vi har tillsammans med Camelonta arbetat fram en plattform för framtiden som är flexibel för oss och våra kunder. Tillsammans med Camelonta fortsätter nu arbetet framöver med ytterligare integrationer och kundanpassning.”

Fredrik Goliats, Informationsteknik

Utmaningar

  • Normalt arbetar kunden redan med affärssystem som man kopplar direkt med Norce. I det här fallet fanns inte affärssystem, vilket innebar att det saknades gränssnitt för fakturor, ordernummer osv. Detta var tvungen att lösas.

  • Produktsortimentet som finns är inte Informationstekniks egna utan ligger hos underleverantörer. Systemet ska kunna hämta och visa produkter från olika underleverantörer och ordrarna som läggs ska även hanteras och distribueras av underleverantören, medans betalningen hanteras av Informationsteknik.

  • Lösningen måste vara flexibel och dynamisk för att kunna hantera och parera framtida förändringar av t.ex. underleverantörer och system.

Lösning

Lösningen blev en API-baserad backend-applikation med en fristående s.k. headless frontend-applikation. Den API-baserade lösningen valdes för att få till flexibiliteten och göra det enkelt att bygga på med funktionalitet där det finns luckor. Vi kan dessutom enkelt lägga till, ta bort eller byta ut system i framtiden om förändringar skulle ske.

För att lösa administrationen från start då det saknas affärssystem byggdes en separat applikation för att kunna administrera ordrar etc. Vilket gör arbetet smidigt för kunden trots avsaknaden av ett riktigt affärssystem. Via integration mot deras ekonomisystem kan fakturor ändå automatiskt skapas upp och bokföras. Norce hanterar kundspecifika detaljer som unika prislistor. Vi ser dessutom till att om en produkt finns hos flera underleverantörer visas den som kunden har bäst TB på vid aktuellt tillfälle.

Frontend-applikation bygger på en supersnabb React-lösning som säkerställer hög prestenda och är lätt att vidareutveckla helt utan begränsningar. Som komplement använde vi oss av Contentful som headless-CMS för allt redaktionellt innehåll på e-handeln. Camelonta var först med att kombinera Contentful CMS med Norce för att bygga e-handel och vi tycker att lösningen fungerar fantastiskt bra. 


Arbetsprocess

Projektet drogs igång efter sommaren 2021 och det första steget i projektet var att bena ut kravställning och prioritera därefter. Arbetsprocessen har varit iterativ där vi haft en ständig dialog med kunden med status på projektet, vad som gjorts, diskutera utmaningar, tidsplan, budget osv. En del av processen har varit att hjälpa och rådgöra med kunden, som inte bedrivit e-handel tidigare, för att landa i de interna strukturella förutsättningarna som krävs för att e-handeln ska fungera.

Mål:

  • Informationsteknik saknar ett eget affärssystem vilket innebär att Norce kommer behöva agera som ett sådant. Detta innebär komplexitet i vissa situationer.

  • Projektet ska bidra till att, utifrån köparens verksamhet och dess unika behov, förenkla och effektivisera inköps- och leveransprocessen.

  • Projektet ska för slutkunden erbjuda kundunika prisuppgifter som åskådliggöras direkt vid inloggning i webbutiken.

  • Webbutiken är användarvänlig och enkel att söka i samt har funktioner och ett modernt gränssnitt som väl motsvarar vad som är normalt för e-handelsföretag idag.

Projekt team

Produktdesign, Camelonta: Julia Falk
Utveckling, Camelonta: Patrick Edqvist
Utveckling, Camelonta: Helena Hedström
Utveckling, Camelonta: Simon Elmqvist