Akademikernas a-kassaWebbutveckling

Automatiserad medlemsansökan för Akademikernas A-kassa

För vem:

Akademikernas a-kassa

Vad:

Webb

Verktyg:

React, .NET

Metoder:

Strategi, Design, Utveckling

När:

Vår 2021

Uppdrag

Efter att vi lanserat Akademikernas a-kassas nya hemsida kom turen till att se över ansökningsförfarandet. Som det såg ut krävdes manuell hantering av alla ärenden och väntetiden kunde vara flera månader för den som önskade bli medlem. Målsättningen var därför att automatisera medlemsansökan och på så sätt minska handläggningstiden.

Om Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa för akademiker med över 745 000 medlemmar. Deras uppgift är att arbetslöshetsförsäkra människor och betala ut ersättning till den som blir arbetslös. Man kan vara medlem hela arbetslivet - oavsett om man byter jobb eller startar företag.

Resultat

Vi hjälpte Akademikernas A-kassa att automatisera deras medlemsansökan, och tack vare den helt digitaliserade ansökningsprocessen kan man nu få sitt medlemskap godkänt på direkten. En stor fördel med den nya ansökan är själva automatiseringen som har resulterat i minskad handläggningstid. Andra fördelar är bland annat att man kan få information om personen som söker är medlem i en annan a-kassa och att det nya formuläret endast ställer relevanta frågor.

Arbetsprocess

Projektet fortlöpte smidigt, vi hade ständiga avstämningar tillsammans med kund och en annan leverantör som ansvarade för utveckling av medlemsystemet. Uppdraget bestod av att överföra en del av motsvarande funktionalitet som redan fanns på den befintliga medlemsansökan, med tillägg av ny funktionalitet, till samma plattform som ansvarar för webbplatsen. Funktionaliteten integrerades i en ny struktur och efter en ny design.