HomeQDigital marknadsföring

Resultatdriven konverteringskampanj

För vem:

HomeQ

Vad:

Digital marknadsföring

Verktyg:

Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Photoshop

Metoder:

Workshops

När:

Dec 2021-Feb 2022

Uppdrag

HomeQ sökte efter en extern partner till att manövrera deras sociala medier med målsättningen att generera mer konverteringar på B2C-segmentet. Med vår hjälp efterfrågade de även att nå målsättningen med en så låg konverteringskostnad som möjligt.

Om HomeQ

HomeQ är en marknadsplats där bostadssökande enkelt kan söka lediga hyresrätter till förstahand hos flera hyresvärdar. Samtidigt ger systemet hyresvärdarna bättre beslutsunderlag och automatiserar deras tidigare manuella arbete. Hyresvärdar och bostadssökande kopplas därmed samman smidigt och säkert.

407

Konverteringar

48,42

kr/konvertering

165 597

Räckvidd

Resultat

Vår roll i projektet har varit att hjälpa HomeQ att ta fram nytt annonsmaterial för annonsering på Facebook och Instagram. I december 2021 satte arbetet igång med en konverteringskampanj och vi kunde genast se resultat. Under tre månader (från december till februari) uppnådde vi ett resultat på 407 nya medlemskap till en kostnad på ca 48 kr per konvertering. Den totala konverteringskostnaden gick ner med nästan 80% jämfört med vad de tidigare hade.

Arbetsprocess

För att uppnå det bästa och önskade resultatet började vi samarbetet med en workshop. Under workshopen lärde vi känna kunden och deras målgrupp samtidigt som de lärde känna oss. Därefter tog vi fram en digital strategi som fungerade som en röd tråd och blev vår konkreta plan för hur vi skulle arbeta framåt. Efter genomförandet av workshop och strategi påbörjade vi arbetet med att ta fram nytt annonsmaterial. Målet med materialet var att det skulle fungera utmärkt i både bild och video, för att därefter nå relevant målgrupp vilket i sin tur skulle bidra till att nå de uppsatta målen.

Samarbetet med HomeQ fortlöpte smidigt och med regelbundna avstämningar tillsammans med kunden för att gå igenom nya ändringar och resultat.

Digital marknadsspecialist, Camelonta: Carolina Cardenas