InformationsteknikWebbutveckling & UX Design

Ny publik webbplats för Informationsteknik

För vem:

Informationsteknik

Vad:

Webbutveckling , UX Design

Verktyg:

Umbraco 9 (CMS), .Net, Javascript, Integration mot Upsales CRM

Metoder:

Workshops, Effektkartläggning, Designtester, Agil metodik

När:

Höst 2021 - Vår 2022

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Informationsteknik att ta fram en ny publik webbplats. De ville ha en sajt som är optimerad för de olika besöksgrupperna och som tydligare speglar deras varumärke idag. Ett av de stora målen var att öka leadsgenereringen och effekterna av marknadsföringen.

Om Informationsteknik

Informationsteknik är en teknikleverantör som erbjuder sina kunder uthyrning och installation av ljud, ljus och bild för alla typer av möten och event. Med över 25 års erfarenhet skräddarsyr de paketlösningar med den senaste tekniken och har även tekniker på plats för bästa support.

Utmaningar

Informationsteknik är inne i en tillväxt- och förändringsresa och behövde därför ett varumärkeslyft samtidigt som de behövde en webbplats som bättre stöttade dem i deras försäljning och marknadsföring.

Vi stötte på några utmaningar under arbetets gång, men inga som inte gick att lösa. En av utmaningarna var att identifiera och förstå de olika behovsgrupperna som besöker webbplatsen och tillgodose deras specifika behov och triggers. En annan utmaning var att utforma och optimera webbplatsen för deras arbete med marketing automation. 

Designmässigt fanns utmaningar i att hålla en stringens trots att exempelvis besökare som är ute efter konferensteknik har andra preferenser än eventpersonal som kanske vill ha mer livfullhet och inspiration än den förstnämnda.

Lösning

Vi började med att ta fram en strategi där effektkartläggningen blev en otroligt viktig del. Där identifierade vi de olika besöksgrupperna och deras behov. Genom att kartlägga de olika typbesökarnas behov kunde vi forma designen och funktionerna exakt efter hur besökarnas behov ser ut när de kommer till sajten, vilket ger högre relevans och ökar konverteringsmöjligheterna.

I nästa steg kunde vi ta fram lösningar, flöden och skapa en design för att möta dem.

Resultat

En webbplats som speglar deras varumärke idag och som är byggd efter deras användares behov, vilket kommer bidra med en högre nytta, relevans och SEO. Allt detta kommer också innebära att fler kommer hitta till deras webb organiskt.

Eftersom webbplatsen är utformad efter att fungera perfekt med deras marknads- och försäljningsstrategi kommer de snabbt att kunna se ROI och räkna hem hela investeringen. I vårt arbete med att ta fram sajten var det viktigt att den skulle vara lätthanterlig. Detta för att möta redaktörernas behov vilket kommer effektivisera deras arbete och även resultera i sparad tid.

“Teamet på Camelonta har tagit ett helhetsansvar på ett mycket strukturerat sätt. Lyhördheten, ambitionen att hitta lösningar för oss och våra kunders behov tillsammans med snabba återkopplingar har gjort att vi är väldigt nöjda med resultatet av vår lansering.”

Charlotte Arvidsson, Informationsteknik

Arbetsprocess

Då vi gjort ett gediget förarbete mötte vi inte av några större överraskningar på vägen. Det handlade mest om detaljer som att behovet av filtrering av medarbetare dök upp och hur den skulle utformas.

Projektet fortlöpte bra med regelbunden mailkontakt och avstämningsmöten med kunden. Vi använde oss av en tydlig kravspecifikation där önskemålen prioriterades och delades in i olika sprintar (perioder). Sprintarna pågick vanligtvis i två veckor vartefter vi hade avstämning och planerade nästa sprint tillsammans med kunden.

I designfasen fokuserade vi först på att hitta den nya visuella känslan och uppdatera den grafiska profilen för kunden. Sedan med effektkartan och lösningarna som grund designade vi webbplatsen efter de olika besökarnas behov.

Tack vare det agila arbetssättet med bra kundkontakt kunde vi enkelt omprioritera/justera vissa krav utan att förlora värdefull tid. I december blev kunden utbildad hur CMS:et fungerade och efter utbildningstillfället var vi tillgängliga för frågor/feedback för att säkerställa att de fick allt stöd de behövde inför och efter lansering.

Den första versionen av webbplatsen lanserades den 2 februari 2022! 🏁

Produktdesigner, Camelonta: Julia Falk

Utvecklare, Camelonta: Martin Tarberg

Utvecklare, Camelonta: Simon Elmqvist

VD, Camelonta: Alexander Kafkaletos

Informationsteknik: Charlotte Arvidsson