EloflexDesign & Webbutveckling

För vem:

Eloflex

Vad:

Koncept, Design , Webbutveckling

Verktyg:

Figma, Maze, Adobe, Umbraco CMS, C#, Azure

Metoder:

Workshop, Kundintervjuer, Agil utvecklingsmetodik

När:

2023-2024

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Eloflex att ta fram en ny publik webbplats. Eloflex verkar på flera europeiska marknader och behövde nya webbplatser för varje marknad samt en uppdatering av deras grafiska profil. De upplevde att deras nuvarande webbplatser upplevdes lite röriga med varierande strukturer och var ute efter en enhetlig och lättarbetad lösning över alla marknader, särskilt sett ur redaktörsperspektiv.

Om Eloflex

Eloflex erbjuder hopfällbara och lätta elektriska rullstolar. Dessa rullstolar är designade för att vara både praktiska och lättanvända, och de riktar sig till personer som behöver hjälp med sin mobilitet.

Utmaningar och lösningar

En av de större utmaningarna var översättningen av allt innehåll till alla de språk som Eloflex är verksamma inom, ca 20 olika språk. För oss, som inte tidigare arbetat med så många språk i en och samma lösning, löstes detta med hjälp av Jumoo Translation Manager, vilket är ett plugin för Umbraco. Det engelska innehållet exporterades i xliff-format och skickades till en översättningsbyrå. Översatt material skickades sedan tillbaka för läggas till på sajten.

Resultat

Det finns alltid många utmaningar i stora projekt och Eloflex har en stor kundbas och återförsäljare över hela Europa som vi ville fånga upp och få återkoppling från. Språk, kultur och tid var tre starka faktorer som påverkade resultatet och vi är väldigt nöjda med hur vi har mött många önskemål och tankar om hur vi skulle utveckla Eloflex som varumärke.

Nyfiken på resultatet? In och besök sajten: https://eloflex.se/

Arbetsprocess

Design
Projektet fortlöpte väldigt bra med tanke på hur omfattande det var att arbeta med flera länder, språk och kulturer. Kunden har varit otroligt dynamisk och anpassningsbar och gav oss väldigt bra förutsättningar för att lyckas med att utveckla varumärket och designen.

Genom research, effektkartor och stort underlag från både kunder och återförsäljare kunde vi ta fram designlösningar som var direkt anpassade efter olika besökares behov.

I designfasen fokuserade vi mycket på att hitta den nya visuella känslan och därefter uppdatera den grafiska profilen. Kunden hade stor önskan om att utveckla varumärkets tonalitet och sajtens användarvänlighet och samtidigt behålla igenkänningsfaktorn som är så starkt förknippad med Eloflex. Vi tog därför fram gemensamma värdeord och faktorer som tydligt kopplas ihop med Eloflex-produkter. Exempel på det är kopplingen till rörelse och runda former som i en cirkel eller ett hjul. Parallellt med det arbetet tog vi fram en helt ny färgskala och utvecklade typografin till att bli mer energisk, stark och tydlig. Allt arbete har helat tiden haft tillgänglighet i fokus.

En stor skillnad från hur vi tidigare har arbetat är det tidigare nämnda ambitiösa och djupgående research-arbetet, som visar på hur mån Eloflex har varit att fånga in och ta del av kunder och återförsäljares feedback. Både positiv och negativ, allt för att göra den nya sajten bättre i användarvänlighets- och konverterings syfte. Det visar på hur viktigt UX-arbetet är för att skapa ett bra underlag för design.

Utveckling

Projektet inleddes med att skapa en utvecklingsmiljö med vår boilerplate baserat på Umbraco och Codyhouse. Umbraco är kraftfullt Content Management System (CMS) för flerspråkiga inställningar som smidigt kan kopplas till multipla domäner. Vi hade regelbundna möten tillsammans med kund för att diskutera utvecklingsstatus och prioriteringar.

Tidigt i utvecklingen erbjöds kunden utbildning för att parallellt kunna arbeta med innehållet. I samband med detta konfigurerades även sajten på Azures molntjänst. Mot slutet av projektet genomfördes ännu tätare avstämningar för att säkerställa att översättningar samt mindre funktionella och visuella justeringar var på plats inför sajtens lansering.

Projektteam

Produktdesigner, Camelonta: Thomas Brandelius
Projektledare, Camelonta: Simon Elmqvist
Utvecklare, Camelonta: Martin Tarberg
Utvecklare, Camelonta: Bodil Odenstig