Städade HemWebbutveckling & Design

Snabb, snabbare, snabbast - Så byggde vi Städade Hems nya sajt

För vem:

Städade Hem

Vad:

Design, webbutveckling

Verktyg:

Figma, Contentful

Metoder:

Effektkartläggning, Workshops, Wireframes, Headless-arkitektur, React, Next.js, Styled Components, Headless-komponenter

När:

Sommar/höst 2022

Uppdrag

Städade Hem upplevde att deras varumärke och tidigare sajt inte stämde överens med deras premiumtjänster och kundservice. Vi på Camelonta fick i uppdrag att lyfta Städade Hems varumärke och design, därefter bygga en webb som bättre matchade varumärket men också ge redaktören större friheter och bidra till ökad försäljning.

Om Städade Hem

Städade Hem är ett städbolag som erbjuder olika tjänster inom städning. De är måna om sina medarbetare och har en låg omsättning av personal med många nöjda kunder. De erbjuder kollektivavtal till alla sina anställda via Almega – en säkerhetsstämpel för både kunder och medarbetare.

Utmaningar och lösningar

Utmaning nummer ett var att hitta rätt känsla i identiteten som låg till grund för den varumärkesförflyttning som Städade Hem ville göra. Man ville upplevas mer premium men samtidigt sympatiska och kundorienterade. Rent tekniskt och UX-mässigt handlade det om att få till ett enklare och mer logiskt bokningsflöde för användaren, samtidigt som det skulle förenkla administrationen när bokningen väl kommit in.

Den största utmaningen som vi stötte på under projektet var att hitta en bokningsmodul där kunder ska kunna boka tid för hembesök. Ett besök med syfte att träffa Städade Hem personligen, och för att få ett mer exakt upplägg presenterat. Bokningsmodulen behövde dels vara användarvänligt för att konvertera bra, men också för att minska administrationen som Städade Hem haft med den tidigare lösningen. Med nya sajten låg nu fokus på att bokningen skulle komma in direkt i säljarens kalender, varpå en integration behövde göras.

För att få ihop det med tid och budget landade vi i att utvärdera olika tredjepartssystem för bokningar. Till slut beslöt vi oss gemensamt för en Javascript-baserad lösning för att den gav oss mest frihet att styra utseende och funktioner själv. Kopplingar till kalendern fungerade fint och bara säljarens lediga tider visas för besökaren. På så sätt visas den lediga tiden så fort den finns tillgänglig för kunden att boka in för hembesöket.

Resultat

En ny fräsch och supersnabb sajt som bättre matchar varumärket idag. Sajten har en teknisk grund som gör den väl förberedd för att i framtiden kunna bygga inloggade kundsidor på samma sätt och därefter kostnadseffektivt även kunna göra en app av dem. Den är uppbyggd i ContentfulCMS vilket ger redaktörerna friheten att arbeta med innehållet.

Den nya sajten blir ett nytt skyltfönster för Städade Hems varumärke. Det speglar dem mer som de vill uppfattas. Den ger dem dessutom en språngbräda att arbeta med den varumärkesförflyttning som de i dagsläget gör.

"Synergieffekterna att jobba med samma personer hela vägen från design till lansering har gjort att samarbetet med Camelonta fungerat utmärkt!”

Oscar Wahlberg, Städade Hem

Arbetsprocess

Arbetet började strategiskt med att göra en effektkartläggning för att förstå vilka användarna är och hur deras behov ser ut. Vi höll inledningsvis en varumärke- och designworkshop för att förstå Städade Hems varumärke, hur de vill upplevas och vilken förflyttning man behövde göra/som behövde göras. Därefter kunde en uppdaterad visuell identitet tas fram, samt koncept och design för nya webben som funktionsmässigt också svarade upp mot de olika användarnas behov. Högt prioriterat var att uppnå en design som skiljer sig och sticker ut från konkurrenterna samtidigt som det speglar det starka och unika varumärke Städade Hem är.

När designprocessen var klar började den tekniska lösningen tas fram. Denna är byggd med hjälp av headless-arkitektur via Contentful som CMS. Frontend-applikationen är byggd i React och Next.js där vi använt oss av ISR (Incremental Static Regenereation). Det innebär att alla sidor genereras till statiska HTML-filer vid bygget av sajten, men sidorna genereras även om på nytt när innehållet i Contentful uppdateras. Det, i kombination med andra smarta funktioner i Next.js, gör att vi byggde en väldigt snabb sajt som är mer redaktörsvänlig. 

Då SEO är viktigt för kunden var vi hela tiden noga med att följa de riktlinjer inom SEO som finns. Ur redaktörssynpunkt var det viktigt med stor frihet, vilket gjorde att vi valde att arbeta med mer generella sidtyper bestående av block och sektioner. Därför är det viktigt att säkerställa så att markup och struktur blir korrekt, oavsett hur sektionerna används på sidan. Detta i kombination med lösningens prestanda ger, förutom en bra användarupplevelse, många fördelar för just SEO.

Valet att bygga med hjälp av denna arkitektur har flera skäl, framför allt är det fördelaktigt då kund/Städade Hem uttryckt att de i framtiden/i ett senare skede vill utveckla inloggade kundsidor, och eventuellt en kundapp. Genom att bygga på detta sätt har vi förberett för att lättare kunna dra skalfördelar och väldigt kostnadseffektivt bygga en app i samband med kundsidorna exempelvis.

Projektteam

Produktdesigner, Camelonta: Julia Falk
Utvecklare, Camelonta: Daniel Meyer
Utvecklare, Camelonta: Emma Lindell