5 tips för att lyckas med ditt webbprojekt!

5 tips för att lyckas med ditt webbprojekt!

Det finns mycket att tänka på när man ska ta fram en ny sajt och vägen från idé till förverkligande kan kännas lång, särskilt om man inte är så intresserad eller teknisk själv. För många är webbprojekt så långt ifrån ens comfort zone att man inte ens vet vilka frågor som är viktiga att ställa längst vägen.

Byråns ansvar och ambition är att vägleda och rådge kunden. Men olika perspektiv och skilda förväntningar leder ibland till missuppfattningar som kan leda till stress, både för kunden och för byrån. I detta inlägg har vi listat fem tips och förhållningssätt som riktar sig till dig som arbetar med ett webbprojekt, oavsett om du är på kund- eller byråsidan. 

Våra fem tips

1. Starta projektet med en workshop

För att du och ditt projektteam ska ha bäst förutsättningar att samarbeta effektivt är det bra att starta alla projekt med en kreativ workshop eller uppstartsmöte. Det är en chans för alla inblandade att lära känna varandra och för till exempel en designer att förstå vad det är kunden söker. Här diskuteras förväntningar, tankar och idéer som ska forma produkten.

2. Kom överens om en Minimum Viable Product (MVP)

När man börjar ett webbprojekt är det naturligt att man vill få med så många nya och bra funktioner eller lösningar som möjligt. Och självklart, om man har obegränsat med tid och budget så är det ju bara att köra på, men oftast finns det begränsningar. Vårt tips för att kunna lansera i god tid är att tänka ”good enough” och göra en prioriteringsordning. En Minimum Viable Product är en produkt som har den funktionalitet som krävs för att uppfylla grundkravet för användaren/kunden. Välj ut några områden som ska bli riktigt bra. De andra delarna kan ni jobba vidare med i fas två efter lanseringen. Det är bättre att förbättra efterhand när webbplatsen, intranätet eller den webbaserade lösningen är lanserad, istället för att vänta på att allt ska bli perfekt.

3. Sätt riktlinjer

Alla människor är olika och det samma gäller för alla projekt. Det är därför bra att man redan från början pratar om hur kunden önskar att arbetsprocessen ska se ut. Hur ofta har vi avstämningar? Över länk eller fysiskt möte? Hur ofta önskar kunden uppdateringar och hur går vi tillväga ifall vi behöver göra justeringar i plan eller prioriteringsordning? Genom att vara tydligare med hur kunden vill ha det, desto bättre kan byrån prestera.

4. Underskatta inte teamkänslan!

Självklart finns det alltid en startsträcka i alla nya projektgrupper, oavsett om man jobbat tillsammans innan eller inte. Men desto tidigare som alla inblandade lär känna varandra, desto effektivare arbetsprocess kommer ni att ha, dessutom elimineras risker som till exempel missuppfattningar. Det är kunden som kan sitt företag och sin produkt bäst, medan byrån kan design, UX och webbutveckling bäst. Genom att jobba som ett team kommer ni att nå bäst resultat!

5. Utvärdera och ge feedback

För att kunna utvärdera ett projekt är mätning ovärderligt. Mät före, under och efter projektet så att du vet att investeringen ger effekt. Testa på användarna innan nya lösningar släpps ut. Prata med era målgrupper. Genom att analysera data och statistik kan du skapa insikter och på så sätt fatta bättre beslut.

Sammanfattning

Alla projekt är som sagt olika och det finns inget recept som passar alla grupper, företag och projekt. Dessutom kommer det alltid dyka upp utmaningar längst med arbetets gång. Det fina med dessa utmaningar är att de alltid går att lösa! Vi är iallafall säkra på att öppenhet, tydlig kommunikation, genomarbetad prioritering, teamkänsla och kontinuerlig utvärdering är ovärderliga byggstenar för att lyckas med ett webbprojekt.