AI och framtidens marknadsföring

AI och framtidens marknadsföring

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har tagit fart på allvar de senaste åren och det har gett oss många nya möjligheter men också en del frågetecken som behöver rätas ut. AI har många användningsområden och appliceras redan nu i det dagliga arbetet i en rad olika branscher.

Enligt rapporten från Svenskarna och internet kan vi se att under 2023 så har 3 av 10 svenskar använt sig av någon form av AI-verktyg. I åldern 18–34 år svarar 60 procent att de använt AI-verktyg, men bland äldre svenskar i åldern 65–84 år är det bara 5 procent. Majoriteten på 70%, använde AI-verktyg främst för privat bruk under 2023. För 22% var användningen främst inom arbetsrelaterade sammanhang, och 8% använde AI-verktyg i studier. 

Undrar du vilka för- och nackdelar det finns med att använda AI i marknadsföring? I det här blogginlägget får du en överblick över de olika sätt du kan använda AI, samtidigt som vi lyfter några av de vanligaste frågorna. 

De viktigaste AI-teknikerna för marknadsföring

De viktigaste teknikerna inom AI-marknadsföring är maskininlärning, naturlig språkbearbetning (NLP) och datadriven beslutsfattning. Dessa kraftfulla tekniker har förändrat hur marknadsförare arbetar och kan med relativt enkla medel göra ditt jobb mer effektivt.

Maskininlärning är AI:s förmåga att själv lära sig från data som sedan används för att göra prognoser eller ge rekommendationer. Detta görs genom olika algoritmer som tolkar all data och förutser komplexa mönster utan att behöva bli instruerade. Att använda maskininlärning kan hjälpa dig som marknadsförare att både analysera data för att identifiera möjligheter och snabba på beslutsprocessen när du ska ta fram eller förbättra en strategi.

Naturlig språkbehandling (NLP) innebär att man får datorer att förstå och prata som människor. Inom marknadsföring används det till exempel för att titta på vad kunderna säger på sociala medier och i recensioner för att veta vad de gillar och vad de vill ha. 

Datadriven beslutsfattaning är en teknik som använder AI för att fatta träffsäkra beslut baserat på dataanalys. Genom att identifiera trender och mönster kan tekniken hjälpa dig att optimera marknadsföringsstrategin och kampanjerna.

Förbättra din marknadsföring med AI

Efter att ha tittat på vilka tekniker som är viktiga inom AI-marknadsföring har vi samlat några tips på hur du kan använda AI i praktiken:

Reklam och annonsering 

Något som AI ofta används för är i reklam och annonsering. Genom att analysera stora mängder data, kan det hjälpa till att optimera reklamkampanjer så att de når rätt målgrupp med rätt budskap. 

Förbättra  SEO

Med AI kan du förbättra din webbplats och hamna högst upp i det organiska sökresultatet. Du kan använda det för att hitta relevanta sökord, analysera sökresultat, skriva texter och göra andra SEO-optimeringar. 

Anpassad e-postmarknadsföring

AI kan skapa och skicka e-postmeddelanden till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Det här  ökar chansen att dina kunder öppnar meddelandet och klickar på dina länkar, vilket i sin tur kan öka både öppningsfrekvensen och konverteringsgraden.

Analysera kundbeteenden

Du kan analysera beteenden och skapa personliga rekommendationer för varje enskild kund. Det kan göras genom att analysera kundens tidigare köp- och klick-historik. Vilket kan ge en inblick i varje steg i kundresan och hjälpa dig som marknadsförare att förstå vad som driver kundernas beteende. 

Chatbots

Med AI kan man bygga smarta assistenter som kan hjälpa kunder med att besvara deras frågor eller guida dem genom en webbplats eller app. Chatbotar blir allt mer avancerade och kan i framtiden ersätta traditionella telefonlinjer helt. 

3 AI-verktyg som kommer att hjälpa dig med din marknadsföring 

Marketmuse

Marketmuse är ett AI-drivet verktyg för content marketing som använder sig av maskininlärning för att analysera innehåll och föreslå förbättringar. Du kan använda dig av Marketmuse för att till exempel öka synlighet och trafik till dina webbplatser.

Jasper.ai

Med AI kan du smidigt få fram idéer och underlag till alla typer av texter, till exempel annons- och reklamtexter, blogginlägg, artiklar, copy till e-postmarknadsföring och mycket mer. Jasper.ai använder sig av NLP-teknik för att bearbeta språket och kan därför snabbt hjälpa dig generera målgruppsanpassade texter utifrån dina parametrar och inputs.

Seventh Sense

Vill du skräddarsy dina mail så de uppfattas som mindre störande för din målgrupp? Med hjälp av datadriven beslutsfattning kan Seventh Sense optimera resultatet och engagemanget i din e-postmarknadsföring genom att analysera mängder av data så att du kan justera kommunikationen med dina kunder därefter. Med den här typen av AI blir det enkelt att både nå målgruppen med relevant och engagerande innehåll och att hamna i deras inkorg vid rätt tidpunkt.

Vilka risker finns det med att använda AI för mycket?

AI har blivit allt mer användbart och lockande, och även om det kommer med så mycket fördelar så finns det risker med att använda AI för mycket. Det finns utmaningar som man bör se över innan man funderar på att ha med det i sin strategi.

Integritets- och säkerhetsproblem

Eftersom AI kan hantera och analysera stora mängder känslig information kan risken för dataintrång öka.

AI-algoritmer

Algoritmerna har förmågan att absorbera fördomar från data som de lärs upp på, vilket kan leda till oavsiktliga diskriminerig i marknadsföringskampanjer. De kan även oavsiktligt skapa kundprofiler baserade på demografisk data och beteenden. Vilket  i sin tur leda till riktad reklam som inkluderar saker som inte bör visas. 

Risk för bristande användarupplevelse

AI är fortfarande något som är relativt nytt, och de flesta system idag kan inte generera personligt innehåll. Det finns en risk att kunderna inte hittar informationen de söker efter om man använder sig av  AI-genererat innehåll på din webbsida. Det här kan leda till sämre användarupplevelse. 

Man litar blint på AI

När man använder AI inom marknadsföring kan man överanvända det och sedan bli beroende av tekniken. Man “litar blint” på allt verktyget säger är korrekt. Det finns en risk att ens egen kreativitet begränsas och man gör flera misstag.  

Hur ser framtiden ut för digitala marknadsförare med AI?

Det är viktigt att komma ihåg att AI inte är skapat för att ersätta kreativa processer och ditt eget kritiska tänkande utan är ett verktyg att jobba med längst vägen. Uteslut därför aldrig ditt eget omdöme eller dina erfarenheter och granska alltid dina AI-genererade resultat för att säkerställa att de är relevanta, korrekta och stödjer dina övergripande mål och strategier. 

Enligt rapporten kan vi även se hur svenskarna har svarat på vilken påverkan AI kommer att ha i framtiden. En tredjedel tror att AI kommer att ha en negativ påverkan på framtiden, medan 36% tror att de kan både vara negativt och positivt. Men 19% tror att AI kommer att ha en positiv påverkan.


Vi ser helt klart stora fördelar med att använda sig av de här verktygen som marknadsförare för att jobba mer effektivt och det kommer vara spännande att följa utvecklingen av AI närmare under 2024. Vi kommer med stor sannolikhet att rapportera om allt spännande vi snappar upp, så håll dig uppdaterad vid Camelontas LinkedIn, Instagram och blogg.

Källor:

https://svenskarnaochinternet.se/utvalt/svenskarna-och-ai/
https://www.rule.se/digital-kommunikation/ai-marknadsforing-har-ar-allt-du-behover-veta
https://smartbizz.se/10-satt-som-du-kan-du-anvanda-ai-i-din-marknadsforing/
https://www.linkedin.com/pulse/top-5-risk-using-ai-digital-marketing-vishek-gowlikar-csq9c/