Annonseringsordlista [MED INFOGRAFIK]

Annonseringsordlista [MED INFOGRAFIK]

Digital annonsering kan uppfattas som en djungel av konstiga bokstavskombinationer. Har du precis pratat med en annonssäljare och känner dig lite snurrig? Du kan vara lugn, i vår guide förklarar vi vad några av de vanligaste förkortningarna och termerna står för och i vilka sammanhang de används. 

Annonser säljs av sökmotorer och annonseringsnätverk, alternativt specifika webbplatser som matchar din målgrupp. Exempel på säljare är Google Ads och Facebook.

Ordlista

A/B-test
AB-test att du testar två versioner av något för att se vilken av versionerna som ger bäst resultat. Det kan exempelvis vara två alternativ av en annons eller ett nyhetsbrev. Att A/B-testa mot en mindre grupp ger dig möjlighet att använda dig av den bästa varianten till den resterande, större gruppen.

CPC - cost per click
CPC-annonsering (betala per klick) har länge varit en självklarhet för flertalet verksamheter. Om du använder dig av denna strategi betalar du som annonsör endast för klick på din annons. Det betyder att du aldrig för visningar som inte leder till någon interaktion med din annons. Strategin är en av de mest använda och har visat sig väldigt lönsam för både annonsörer och säljare genom åren. CPC i sig säger inte något specifikt om annonsens effekt. Däremot är det ett superbra mått för att få ett bra humm om kostnaden och vad priset är för att nå en viss målgrupp (om man tittar på branschnivå).

CPM - cost per mille
CPM (Betala per tusen visningar) är den andra av de vanligaste strategierna för att köpa annonseringsplatser. M i CPM står för det romerska tecknet för 1000. Om du väljer denna strategi, betalar du för ett visst antal visningar - oberoende om annonsen får klick eller inte. Strategin passar bäst för dig som vill öka varumärkeskännedom. Med attraktiva annonser där varumärket är tydligt kan du öka kännedomen av ditt varumärke med ett relativt lågt pris. 

CPA - cost per action eller acquisition 
CPA (betala vid förvärv) är en form av annonsering där du som annonsör betalar för besökare som konverterar - det vill säga genomför ett önskat förvärv du satt upp på din landningssida. CPA är ett intressant alternativ för dig som strävar efter fler konverteringar - det vill säga transaktioner på din sajt eller nya kunder. Inom e-handel används CPS (cost per sale) synonymt med CPA, då det inom den branschen oftast handlar om ett slufört köp.Exempel på konvertering:

  • Ett slufört köp.

  • Nedladdning av en broschyr (som finns på en webbsida).

  • Ifyllnad av ett formulär i utbyte mot att få tillgång till ett whitepaper.

  • Ifyllnad av ett formulär för prenumeration av ditt nyhetsbrev.

  • Klick på ”Chatta med oss” -knapp.

CPL - cost per lead
I B2B-sammanhang är kvalificerade leads värdefulla. Därför växer sig CPL (Betala för leads) allt starkare. CPL är en typ av CPA strategi, men CPL begränsar sig till att samla in leads istället för till exempel köp eller andra transaktioner. Det främsta målet med en CPL kampanj är att få någon kontaktuppgift av potentiella kunder, till exempel via att de prenumererar på ditt nyhetsbrev. När dina besökare uppvisar ett intressant beteende, för att klassas som leads, är de redo att bearbetas av din säljare. Med hjälp av ett kraftfullt marketing automation verktyg som till exempel Triggerbee kan du själv analysera samt profilera besökarna och därmed få nya, heta leads varje dag. För dig som säljer företagstjänster och kräver en varm och bearbetad kund, kan CPL (cost per lead) oftast vara mycket värdefullt.

CPI - cost per Install
CPI (betala per nedladdning) refererar till en strategi där du betalar för varje nedladdning av en app. Det vill säga berör denna strategi bara dig som har en app att marknadsföra. Största delen av appar marknadsförs med hjälp av CPI-strategin, eftersom den har visats driva flest nedladdningar.CPI passar dig som har en app och vill att den får många nedladdningar.

CPO - cost per order
CPO är en viktigt förkortning för alla som intresserar sig försäljningsdrivande reklam. Det är en prismodell som innebär kostnad per order. Till exempel om en besökare genomför ett köp (lägger order) på målsidan.  

CVR - conversion rate
En konvertering är när användaren utför en handling som du vill att den ska utföra. Konverteringraden berättar alltså för oss i vilken grad som användare utför våra uppsatta mål. De mål vi sätter för kampanjen kan tex vara att driva trafik till webbsidan, få prenumeranter till nyhetsbrev, kontakt per telefon eller klick på en specifik knapp.

CTR - click-through-rate
CTR – på svenska klickfrekvens – är procentandelen användare som både har sett en annons och klickat på den. Mätvärdet indikerar på hur många som är intresserad av din produkt eller tjänst, och som har klickat på annonsen för att veta mer. På Snapchat och Instagram Stories kallas detta för Swipe-up-rate man swipear upp på en annons istället för att klicka på den. Om en annons visas 10000 gånger och får 20 klick är klickration (CTR) alltså 0.2%. 

Facebook-pixel
Ett verktyg för att hjälpa dig mäta hur effektiva dina annonser är. När någon besöker din webbplats och sedan agerar (t.ex. köper något), aktiveras Facebook-pixeln och åtgärden rapporteras. På så sätt vet du när en agerat efter han/hon sett din Facebook-annons. 

KPI
Står för Key Performance Indicators och är nyckeltal eller mätpunkter att förhålla sig till och/eller att försöka uppnå. Vilka faktorer som mäts varierar, men syftet är att genom att mäta ett fåtal nyckeltal, få ett mått på prestanda, effektivitet eller prestation av en produkt. Detta kan handla om bokningar, ifyllda formulär eller besök på webbplats.

Native Advertisement
”Native advertising” är annonser som ska likna innehållet på t.ex webbplatsen genom att ha samma ton och utformning, och på samma sätt som sajtens eget innehåll förmedla något till besökaren. Annonsering som ser ut som redaktionellt innehåll på en sida, men är märkt som en annons. Vid native är oftast tanken att exempelvis artikeln även ska informera, och inte bara sälja.

Det är inte bara din budget som avgör annonsplaceringen i förhållande till dina konkurrenter. Även relevansen, din landningssida och copyn påverkar antalet annonsvisningar samt placeringen.

Behöver du hjälp med annonsering? Låt oss göra jobbet!
Vi sköter allt från sökordsannonsering på Googles sökfält till animerade filmannonser på sociala medier.