Fail to success - därför ska du våga göra fel

Fail to success - därför ska du våga göra fel

Tre anledningar till att våga göra fel!

Att göra misstag, eller rent utav klanta till det ordentligt, kan verka skrämmande men…

  1. Det är det bästa sättet att lära sig på och utvecklas.

  2. Det är en möjlighet att verkligen använda vår problemlösningsförmåga under en pressad situation och en påminnelse om att allt går att lösa.

  3. Det utmanar vår förmåga att samarbeta och stötta varandra som team och kollegor.

Fail-fast

Företagsvärlden går i allt snabbare takt och fler förväntar sig snabbare men fortfarande felfria verkställningar. Att försöka förutspå framtiden är inte alltid ett alternativ - istället är det viktigt att våga fail fast. 

Fail fast är ett arbetssätt där man i arbetsprocessen kontinuerligt testar och försöker hitta fel för att eventuellt kunna ta en annan riktning. Ett förlåtande klimat där det uppmuntras att man gör och hittar fel gör att slutprodukten blir fulländad. Att göra fel är därför till och med att föredra.

Så jobbar vi!

På Camelonta vill vi främja ett arbetsklimat där vi vågar prova oss fram och tillåta oss att göra fel. Med en vetskap om att alla kollegor alltid strävar efter att göra sitt bästa, vet vi också att saker ibland går fel.

Självklart strävar vi alltid efter goda resultat och kvalitet, men genom ett tillåtande och förlåtande arbetsklimat skapar vi ärlighet och transparens mellan kollegor, dessutom förmedlas en trygg känsla till nya medarbetare.

Ett för stort kontrollbehov kan ta onödigt mycket tid och energi som gör att vi blir mindre effektiva. Att erkänna sitt misstag visar att man är klokare idag än igår.