Gör internet till en bättre plats - Tillgänglighetsanpassa din webb!

Gör internet till en bättre plats - Tillgänglighetsanpassa din webb!

Visste du att 20% av svenska befolkningen har någon form av funktionsvariation? Att närmare 450 000 personer i Sverige uppger att de har synsvårigheter? Eller att 400 000 svenskar har dyslexi?

Genom att tillgänglighetsanpassa din webbplats gör du den bättre för exakt alla, även de som kanske inte upplever sig ha någon funktionsvariation. Man kan säga att tillgänglighet innebär att människor ska kunna uppfatta, förstå, navigera, interagera med och bidra med information till webben. 

Tillgänglighetsanpassning är att ta användarvänligheten på sin webbplats till en högre nivå, vilket definitivt gynnas av alla! 

Så varför är tillgänglighet så viktigt?

Miljontals människor runt om i världen har olika funktionsvariationer som påverkar hur de använder sig utav internet. Många av dagens webbplatser har en del hinder vilket gör det svårt, och i vissa fall omöjligt för många att kunna navigera sig på just den sidan. 

Tillgänglighet gynnar även människor utan funktionsvariationer. Det kan vara en person som till exempel har en bruten arm eller någon med långsam internetuppkoppling. Huvudprincipen för tillgänglighet är att skapa webbplatser som är flexibla nog att passa flera typer av användarbehov, preferenser och situationer. 

I dagens samhälle blir internet ett allt viktigare verktyg i alla delar av livet. Man kan behöva internet i sin utbildning, på arbetet, i sjukvården, för underhållning och mycket mer. Därför är målet med tillgänglighet att se till att just alla människor har samma möjligheter att använda sig utav internet. En tillgänglig webbsida kan dessutom göra att människor med funktionsvariationer kan få en mer aktiv roll i samhället. 

Så ska du tillgänglighetsanpassa din sajt

Arbetet med tillgänglighet är lättare att genomföra om det redan från början är en del i planen för utvecklingen av en ny webbplats. Att i efterhand försöka förbättra tillgängligheten kan bli lite svårare. Det beror helt enkelt på flera olika faktorer som t.ex. typ av innehåll, storlek på webbplatsen, vilka utvecklingsverktyg som används och val av plattform. Men det är absolut inget som är omöjligt! 

Med hjälp av WCAG vet du vilka riktlinjer som ska följas

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är de riktlinjer som finns för att  tillgänglighetsanpassa webbplatser. De har tagits fram av W3C (World Wide Web Consortium) och gör det väldigt enkelt att förstå vilka åtgärder som krävs för att tillgänglighetsanpassa en webbplats. 

Riktlinjerna finns i tre olika nivåer:

 • Nivå A är den lägsta nivån, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå.

 • Nivå AA är den basnivå som behöver uppfyllas av webbplatser inom EU, här ingår både kriterier på nivå A och på nivå AA.

 • Nivå AAA är den högsta nivån som inkluderar samtliga riktlinjer. Överväg att uppfylla även dessa kriterier.

Och för att nå kraven i tillgänglighetsdirektivet krävs att:

 • Webbplatsen följer riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA.

 • Användarna ska ha möjlighet att påpeka brister, samt begära ut information som är anpassat för dem.

 • Det ska regelbundet publiceras en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen.

Några exempel på riktlinjer av WCAG

För att du ska förstå vad tillgänglighetsanpassning handlar om så har vi samlat några exempel. Vill du läsa alla riktlinjer kan du göra det här.

 • Formge webbplatsen med tydliga kontraster mellan bakgrund och text, samt ge användaren en möjlighet att förstora texten och öka radavstånd.

 • Ge användaren en möjlighet att navigera med hjälp av tangentbordet. Många använder tab-tangenten för att navigera, men ibland kan man också använda piltangenterna. Det finns även kortkommandon som kan hjälpa en att navigera.

 • Ge användaren en möjlighet att stänga av ljud, video och animationer.

 • Beskriv med text allt innehåll som är bilder eller video. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.

 • Skriv beskrivande rubriker. Tydliga beskrivningar är något som är bra för alla användare, men framför allt för personer som har lässvårigheter eller försämrat korttidsminne. Det ger de en möjlighet att förutse vad varje del av webbplatsen innehåller.

När du sen har skapat din nya webbplats eller uppdaterat din befintliga så behöver man utvärdera tillgängligheten. Det är bra om man gör det tidigt och sedan fortlöpande under hela utvecklingen. W3C har listat en hel en del verktyg som ger stöd under utvärderingen. 

Vill du veta mer?

Att ta in en UX/UI designer som får titta på din sajt kan vara en bra idé! En UX/UI designers roll är att skapa en bra och användarcentrerad design. Och vi är duktiga på både det och tillgänglighetsanpassning. Våra experience designers tar fram en schysst design utifrån dina visioner, som är schysst mot alla internetanvändare. Vi hjälper dig gärna - hör av dig till oss!

Var med och bidra till att göra internet en bättre plats! 💜

Källor: https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/internet/marknadsoversikt-innovatorer/bilaga_statistiksammanstallning_rev_c_pts_marknadsoversikt_.pdf
https://www.dyslexi.org/sites/default/files/dyslexibroschyr_20170504_0.pdf

https://webbriktlinjer.se/wcag/