Personas - vad, hur, varför?

När vi skapar annonser och content till våra kunder, vill vi ha stor förståelse för vem vi kommunicerar till. Personas är en bra utgångspunkt för att skapa en mer nyanser bild av målgrupperna, där fokus ligger på deras faktiska behov, snarare än enbart demografiska egenskaper.

Utifrån framtagna personas kan vi sedan optimera innehållet och göra annonserna träffsäkra! Det här är också en viktig del av inbound marketing där du fångar nya leads och konvertera dem till kunder.

Läs vidare för att lära dig mer om vad personas är, hur de används och varför de skapas!

Här ovan syns ett exempel på en persona som vi har skapat till en av våra kunder. Till detta följer en mer djupgående beskrivning av personan.

 

Vad är en persona?

En persona är en fiktiv person som speglar en del av din målgrupp. En persona är steget längre än simpel demografisk information, här finns fler nyanser av kundens personlighet. Det handlar om att avslöja beteenden ur konsumentens perspektiv. Framtagning av personas ger en djupare förståelse för din kund som gör att du kan kommunicera rätt.

 

Generation X är exempelvis inte en persona, det är en gruppering. En persona är mer detaljerad än segmentering men det går ändå att klumpa ihop flera i en. I generation X kan det finnas en person som är gamer, en annan är en influencer som gillar mode och skönhet och en tredje är en kulturell nörd. Inom generation X ingår alltså flera personas, som vi kan namnge.

Syftet är att  namnge karaktären och mynna ut i ett citat som beskriver personan.

En persona baseras främst på:

 • målgruppsanalys och konkurrentanalys

 • intervjuer med faktiska kunder

 • workshop med företag som ger insikter om sina kunder (b2b) 

“Personas används främst av marknadsförare, men är fördelaktiga för hela verksamheten.”

 

Varför personas?

För att kunna skapa rätt innehåll måste vi veta till vilka vi pratar till. Genom att ge målgrupperna en personlighet är det lättare kunna visualisera den kund du talar till.

Framtagning av personas är den främsta faktorn för succé inom inbound marketing, oavsett storleken på ditt företag. Personas används främst av marknadsförare, men är fördelaktiga för hela verksamheten som får en gemensam bild och förståelse för vilka deras kunder är. Med denna research kommer du förstå exakt vad som driver kunder att genomföra köp. Ännu viktigare; personan bidrar till att öka avkastningen på investeringen (eng. ROI).

Med hjälp av personas får du förståelse om följande:

 • Vilken typ av innehåll som ökar sannolikheten för respons från en viss typ av kund

 • Hur kunden föredrar att delta i försäljningen

 • Vilka problem som din verksamhet kan hjälpa kunderna att lösa

 • Vilken tonalitet som ska användas när du skapar innehåll

 • Vilka call-to-actions som genererar bäst respons

Skapa en persona

För att skapa en persona utgår vi från tre centrala delar: persona, behov och lösning.

 • Persona:

   Första steget är att definiera personan och våga bli personlig! Ta fram demografiska egenskaper som är relevanta för just ditt projekt.

 • Behov:

   Brainstorma personans olika behov. Utifrån detta går det att rösta för vilka som är primära och sekundära.

 • Lösning:

   Definiera hur ditt företag kan möta de mest relevanta behoven.

 

3 tips vid framtagning av personas:

1. Var objektiv - det är lätt att göra antagandet att du själv är målgruppen. Målet är att få en variation på budskapen så att kommunikationen tilltalar olika typer av kunder.

2. Rikta kommunikationen mot enskilda personas för att inte riskera missa möjligheter.

3. Skapa en strategi för att undvika antaganden om vad kunden vill ha och behöver. Ta fram frågor i förväg som hjälper till att identifiera gap mellan kundens behov och ditt värdeerbjudande.