Så använder svenskarna internet 2022

Så använder svenskarna internet 2022

Förra veckan släppte Internetstiftelsensin årliga rapport som visar hur det svenska folkets internetvanor har sett ut under året 2022 - Svenskarna och Internet.

Efter flera år av pandemin kan man tydligt se en förändring i svenska folkets internetbeteenden.De allra flesta har behövt styra om både sina vardagliga vanor och internetvanor i arbetslivet, på fritiden och i sin kontakt till nära och kära. Trots att vardagen sakta går tillbaka mot det vanliga, kan man se att en del av dessa hänger sig kvar än idag.

Vi har sammanfattat några av de punkter svenskarna och internet tar upp sin rapport. Fortsätt läsa om du vill veta mer om svenskarnas beteenden på internet det senaste året. 

Hur stor del av det svenska folket använder internet? 

Det är ingen större skillnad på användandet av internet från 2021 till 2022. Det är idag likt 2021 totalt 94 procent av det svenska folket som använder internet, och hela 90 procent av dem använder det varje dag. 

Användningen av digitala samhällstjänster ökar med föregående år, och det blir allt vanligare med både digitala vårdtjänster och att använda en digital brevlåda. Något som dessutom skjutit i höjden är det dagliga användandet av Bank-Id. Med en ökning från 47 procent till 71 procent är det tydligt att de flesta blivit bekväma i att använda en e-legitimation, men något som däremot minskar är det svenska folkets känsla av trygghet på internet. 

Otryggheten och integriteten ökar på internet

I takt med att fler väljer att använda internet ökar också otryggheten. Man hör ofta att barn är utsatta för mobbning på plattformar och att många är oroliga för att det nya digitala samhället kan innebära en större utsatthet för yngre. Nu har det visat sig att även fler äldre riskerar att utsättas på internet.

I rapporten kan vi läsa att det är 6 av 10 svenskar som har utsatts för försök till internetbedrägeri under det senaste året, och just bluffmejl och bluff-sms blir allt vanligare att utsättas för. I högre utsträckning är det yngre som drabbas av dessa bedrägeriförsök medan äldre i stället blir ombedda att logga in på sina bankdosor. Många svenskar anser sig känna sig otrygga på internet och så många som 50% av internetanvändarna begränsar sitt användande på internet på grund av just - otryggheten. 

 I takt med att otryggheten och bidrägeriförsöken ökar blir många också måna om att skydda sin egen integritet. I rapporten kan vi nämligen ta del av siffror som visar att 8 av 10 internetanvändarna väljer att skydda sin personliga integritet och att var fjärde internetanvändare väljer bort cookies på grund av rädslan för att bli spårad på just internet. Till exempel visar statistik att många upplever sig tycka att det är obehagligt att få annonser riktade till sig. Annonser på prylar de exempelvis sökt på tidigare eller liknande. 

Vilka kanaler har varit mest populära under året? 

Det digitala samhället är i ständig utveckling och många upplever att det är svårt att hänga med på alla nya trender som uppstår.  

I Sverige använder 84% av internetanvändare idag sociala medier, och trots att det hela tiden dyker upp nya intressanta appar och plattformar är det precis som föregående år Facebook, Instagram och Youtube som är de populäraste plattformarna. Och trots att strömmande videotjänster fortsätter att öka bland användare har användandet av Youtube sjunkit en del under 2022, istället ökar intresset och användandet av appen TikTok, inte minst hos den yngre generationen. 

 Lika många män som kvinnor använder idag sociala medier, och på Facebook och Instagram är det fler än hälften som uppdaterar med eget material.
Trots att användandet av sociala medier är lika högt hos både män och kvinnor kan användandet av plattformarna skiljas åt en del. Betydligt fler kvinnor laddar upp eget material på Instagram och Facebook, och allt fler män laddar istället upp eget material på Youtube och LinkedIn.

Vilka inläggsformat trendar på Instagram? 

I rapporten kan vi också se att 4 av 10 svenskar följer varumärken och företag på sociala medier, och att Instagram är den kanal där flest väljer att göra det. I dagsläget finns det fler olika inläggsformat i kanalen och många företagskonton har valt att satsa på sitt rörliga content och blivit allt mer aktiva på reels och stories. 

Men trots att det rörliga materialet trendat det senaste året är det inte lika vanligt att användarna faktiskt tittar på det. Statistik från svenskarna och internet visar nämligen att det endast är 55% som faktiskt tittar på stories, 25% som tittar på reels medan hela 88% tittar på inlägget i flödet. 

En stor majoritet av svenskarna har E-handlat det senaste året

Utveckling i E-handeln var något vi kunde se kraftigt öka under pandemiåren, och allt fler valde att göra sina köp online i stället för i en fysisk butik. Det här tycks vara en vana som lever kvar, då en stor majoritet av svenskarna har fortsatt med att e-handla i stor grad under det senaste året. Av pensionärer handlar idag 7 av 10 på nätet och i kategorin kläder, presenter och läkemedel tycks merparten av internetanvändarna göra sina inköp online.  De som gjort flest köp online är 80-talisterna där hela 97% av internetanvändarna uppger att de har e-handlat det senaste året. 

I övrigt är det i lika stor utsträckning män som kvinnor som e-handlar men en tydlig skillnad i ålder har visats. Bland äldre pensionärer har det visat sig vara fler män som handlar på nätet, medan bland yngre 00-talister är det istället kvinnorna som gör flest köp online.  

Fler svenskar jobbar hemifrån idag än under 2021

I årets rapport kan man se att arbeta hemifrån är något som kraftigt ökat under 2022. I förra året var det 52 procent av svenskarna som arbetade hemifrån, medan detta året är det 57%. En stor skillnad är däremot att färre väljer att arbeta hemifrån på heltid, och många arbetsplatser har istället valt att gå efter en hybridlösning. Detta innebär att man har vissa fasta dagar på kontoret och/eller att man får välja fritt hur det funkar bäst för just den enskilda arbetaren. 

Detta är en lösning vi på Camelonta har tagit efter och kör då 2 dagar på kontoret och ett eget val de resterande dagarna. 

Hur såg dina Internetvanor ut under 2022? 

Barn använder idag internet i tidigare ålder, äldre har behövt anpassat sig och använder idag digitala samhällstjänster och allt fler jobbar hemifrån och handlar mat på internet. Det digitala har med andra ord blivit mer och mer vanligt i det vardagliga livet, och vi kan nog förvänta oss ytterligare förändringar inom de närmsta åren.

Hur såg dina Internetvanor ut 2022 och hur tror du att användandet kommer utvecklas nästkommande år?

Källor:
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/