Så gör du en snabb användbarhetsutvärdering

Så gör du en snabb användbarhetsutvärdering

Man hör mycket om användbarhet, hur viktigt det är och hur det kan förbättra användarnas upplevelse och interaktion med en produkt. Men vad innebär det egentligen?

Användbarhet i sig handlar om hur enkelt det är att använda en produkt eller ett system. Där användarna kan uppnå sina specifika mål som t.e.x fylla i ett formulär, köpa en produkt eller ändra sitt lösenord. Samt att de ska kunna genomföra dem på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Ett sätt att testa användbarheten är att utföra användbarhetstester med sina användare för att kunna optimera sin produkt. Däremot har alla inte möjligheten att göra djupgående användbarhetstester på grund av att man saknar personal med kompetensen eller helt enkelt inte har tiden. Därför ska vi idag gå igenom varför du åtminstone borde göra en snabb utvärdering och hur du går tillväga.

Att utvärdera användbarheten kan hjälpa dig att:

 • Tidigt i processen identifiera problem och fallgropar i designen/lösningen.

 • Avslöja användbarhetsproblem i upplevelsen hos din produkt.

 • Identifiera möjliga förbättringar och potentiella lösningar.

Hur du går tillväga för att utvärdera användbarheten

Nedan hittar du frågor baserade på Jakob Nielsen 10 användbarhetsprinciper där du kan gå igenom och få en snabb överblick på hur användbar din produkt är. Men även kunna identifiera brist i designen samt överväga ändringar. Observera att dessa principer inte är specifika riktlinjer utan mer en tumregel som många UX/UI designers använder sig av under designprocessen.

 1. Ger din design en vettig återkoppling (feedback) inom en rimlig tid? Ger designen kontinuerlig information om vad som händer?

  Ex. Bilden till vänster förmedlar endast att det laddas ner. Man vet dock inte hur mycket och hur långt tid det kommer att ta. Genom att ge feedback kan användarna veta att nedladdningen sker som det ska och hur mycket tid det är kvar.


 2. Använder din design ett språk med ord, fraser och koncept som användaren känner till? Följer designen den verkliga världens konventioner och ger information i en logisk ordning?

 3. Kan dina användare utföra handlingar i vilken ordning de vill? Är det enkelt att gå tillbaka, göra om eller ångra en handling?

 4. Är din design konsistent? Finns det olika ord, situationer eller handlingar som användaren kan tro betyder samma sak?

  Ex. På webbsidor brukar man använda understruken text för att indikera länkar, då det är ett tecken på att texten är interaktiv. Texten till vänster visar understruken text på både rubriken och länken. Detta är ett exempel på en design som inte har konsistens och som förvirrar användarna.

 5. Kan din design hjälpa användarna att undvika fel eller misstag genom att varna dem på ett vettigt och effektivt sätt?

 6. Hjälper din design till att minska användarens minnesbelastning genom att göra element och alternativ synliga samt låta de känna igen information i gränssnittet istället för att behöva komma ihåg dem?

  Ex. I den markerade röda rutan på bilden kan man se hur denna design förser användaren med ett fält som kallas för breadcrumbs/brödsmulor. Det underlättar att navigera fram och tillbaka utan att behöva komma ihåg varje mapp eller steg. Detta är ett tydligt exempel på hur designen kan minska användarens minnesbelastning.


 7. Erbjuder din design möjlighet till flexibla processer som kan användas av både nybörjare och expertanvändare, där de själva kan bestämma vad som fungerar bäst för dem? Tillåter din produkt personalisering och anpassning?


  Ex. På bilden ovan kan man se att det finns två olika sätt att genomföra vissa handlingar, det är ett exempel på flexibla processer. Ena alternativet tillåter ovana användare att klicka på vilken handling dem vill utföra. Det andra erbjuder kortkommandon som påskyndar processen för vana användare. Här kan användaren själv bestämma vad som funkar bäst för dem.

 8. Har ditt gränssnitt relevant och nödvändig information? Stödjer dina visuella element ditt gränssnitts primära mål?

 9. Kan din design hjälpa användare att identifiera ett problem med tydliga element? Berättar designen om vad och vart det gick fel samt föreslår en omedelbar lösning?

 10. Förser din design med dokumentation som kan hjälpa användare genomföra sina uppgifter? Är din dokumentation och innehåll lätt att hitta och fokuserar på användarnas uppgifter? Är det konsistent och har konkreta steg att följa för att det ska utföras?

Slutsats

Hur gick det? Identifierade du några problem i din produkt eller design? Kom ihåg att det ska vara en iterativ process, du kommer behöva gå tillbaka och kolla om för att hitta ytterligare fler.

Behöver du hjälp att utvärdera, identifiera möjliga förbättringar och implementera dem? Vi på Camelonta kan hjälpa dig med allt från UX/UI design till utveckling. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Källa:
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/