Vad händer om Instagrams gilla-markeringar försvinner?

Du kanske har hört på ryktesvägar om att Instagram kommer ta bort sina gilla-markeringar? Vad kommer detta ha för effekt på marknadsföring och innehållsskapande? Hur påverkas influensers som arbetar via Instagram? Pilotprojektet har mött både kritik och hyllningar - låt oss på Camelonta guida dig i vad som diskuteras på sociala medier.

Kommer Instagram ta bort likes?

Den kanske hetaste diskussionen just nu på sociala medier handlar om att Instagram arbetar med en designförändring som kommer osynliggöra gilla-markeringarna. Man kommer kunna ta del av och se vem som gillar ens egna inlägg, men man kommer inte längre kunna se hur många gilla-markeringar andra får på sina inlägg. Hur kommer detta påverka användarbeteendet på Instagram? Och vad finns det för för- och nackdelar? Denna förändring är i en test-fas just nu i ett flertal länder som till exempel Australien, Kanada och Japan. 

Mindre ångest och mer kreativitet

Instagram motiverar förändringen med att följare ska fokusera på innehållet i sig, istället för hur mycket gilla-markeringar ett inlägg får. Målet är att skifta fokus från att jämföra sig med andra till att användare istället ska engagera sig i produceringen av foto och film. Instagram menar att genomförandet av pilot-projektet till största del beror på unga människors mående. En rad olika studier ser en stark koppling mellan unga människors psykiska ohälsa och sociala medier.

Det händer ofta att vi postar något vi gillar och tror på, men som inte får så bra respons som vi hoppats på, vilket gör att vi raderar inlägget utav skam. Effekten av att ta bort synligheten av gilla-markeringar kommer att kunna pusha oss att bli mer autentiska och skapa content man älskar, snarare än att enbart posta det som gör oss framgångsrika.

Instagram försöker här ta ansvaret över ett samtida problem genom att förändra användarbeteendet på sin plattform. Frågan vi däremot ställer oss är, kan denna designförändring verkligen göra Instagrams användare lyckligare? Eller är det försent att förändra detta beteende? 

Förändringen påverkar användarbeteendet

Om din nuvarande Instagram-strategi har målet att uppnå ett visst antal gilla-markeringar kan det i framtiden vara aktuellt att tänka om, eftersom strategin kommer behöva fokusera på andra mätvärden. Innehållsskapandet får därmed ett nytt syfte där större vikt kommer att läggas på att inspirera och engagera följare, vilket medför att användarbeteendet också förändras. 

Instagramexperter från Instagramkonferensen LaterCon, ser positivt på förändringen och tror att det kan vara ett sätt att bli mer kreativ och engagerad genom kommentarer med sitt Instagram-community. I länderna där pilotprojektet pågår kan man redan nu se ett förändrat användarbeteende. Det som har dokumenterats än så länge är att användarna successivt slutat att gilla inlägg i lika stor utsträckning som innan. Responsen av designförändringen är att engagemanget verkar dö ut.

En trend är att innehållsskapandet istället flyttas över till Instagram-stories som kan komma att få större betydelse eftersom man där inte använder mätverktyget gilla-markeringar. Det finns alltså både för- och nackdelar men det som diskuteras mest är hur denna designförändring kan komma att påverka influencer-arenan och marknadsföringen via plattformen? 

Så påverkas influencer-marketing

Vi är nog alla medvetna om influencer-marketingens omfattning genom reklamsamarbeten och marknadsföring av produkter eller tjänster. För marknadsförare, som arbetar med denna typ av marknadsföring, är det viktigt att se hur stor plattform olika influencers har.

Likes är ett mätverktyg som kartlägger ett kontos exponering samt hur engagerade följare är. Men även om likes försvinner så är det vanligt att likes och kommentarer är köpta och skapade av falska Instagramprofiler. Det är alltså svårt redan idag att veta om antalet likes är autentiskt eller om en del av gilla-markeringarna är falska. Den stora frågan är:

Kommer Influencer-marketing att dö ut om gilla-markeringarna tas bort? 

Experterna från Instagramkonferensen Latercon, tror inte att det är sannolikt att influencer-marketing kommer att försvinna även om engagemanget och synligheten minskar. Däremot kommer marknadsförare behöva använda sig av andra mätvärden som influencers kommer vara tvungna att dela med sig av. Andra menar på att influencer-marknaden kommer att försvagas och påverkas mest av förändringen, om den genomförs globalt.

Kriskommunikatör Ronn Torossian är inne på ett liknande spår. Han tror att Instagrams nya förslag är menat att försvaga influencer-marknaden, som har fått en "free ride" genom att framgångsrikt utnyttja Instagram som ett marknadsföringsverktyg. Flera tvivlar även på att det är ett genuint initiativ av Instagram att förbättra den mentala hälsan. 


Oavsett syfte så är vi i slutet av dagen emotionella varelser. Oavsett om vi vill det eller ej så påverkas vi av hur omvärlden ser oss. Likes kan ofta påverka oss som ett mått på bekräftelse. Får vi inte bekräftelsen från Instagram så kommer vi säkerligen att hitta andra sätt till bekräftelse på andra plattformer.