Design

Med användarcentrerad design skapar vi nya digitala lösningar och utvecklar dessa med fokus på att optimera dina resultat. Vi tar fram allt från kreativa kampanjsidor till avancerade e-handelsplattformar. Om du är i behov av en ny sajt eller vill uppdatera din existerande sajt, så är vi rätt byrå för dig.

Grafisk profil och logotyper

Den grafiska profilen är en slags manual för hur ditt företags logotyp ska användas samt vilka färger, typsnitt och grafiska element som kan ingå i den visuella kommunikationen. Syftet är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke och förtroende hos mottagaren. Camelonta hjälper dig att ta fram en mall för tonalitet, logotyper, färger, typsnitt och andra designelement ditt företag ska använda för att skapa ett tilltalande helhetsintryck som sticker ut ur mängden och ger en hög igenkänningsfaktor hos dina kunder.