Design

Med användarcentrerad design skapar vi nya digitala lösningar och utvecklar dessa med fokus på att optimera dina resultat. Vi tar fram allt från kreativa kampanjsidor till avancerade e-handelsplattformar. Om du är i behov av en ny sajt eller vill uppdatera din existerande sajt, så är vi rätt byrå för dig.

Koncept, design och varumärkesarbete

Med rätt design kan du attrahera och konvertera fler besökare och på så sätt nå dina mål. För att hitta rätt design krävs en förståelse för dig, dina kunder och det du erbjuder. Vår konceptutvecklingsprocess börjar med att kundens utmaning. Vi arbetar med problemlösning med ett metodiskt och iterativt tillvägagångssätt som bygger på ett nära samarbete med dig som kund. När målen är tydliga går vi in i idégenereringsfasen som mynnar ut i ett konkret lösningsförslag med skisser som bland annat definierar vilka färger, former, funktioner och andra element som passar för din applikation och målgrupp.