Design

Med användarcentrerad design skapar vi nya digitala lösningar och utvecklar dessa med fokus på att optimera dina resultat. Vi tar fram allt från kreativa kampanjsidor till avancerade e-handelsplattformar. Om är du är i behov av en ny sajt eller vill uppdatera din existerande sajt, så är vi rätt byrå för dig.

UI & UX

Våra duktiga designers inom UI (User interface) och UX (User experience) är med från projektstart och ser till att din produkt optimeras, utifrån tonalitet, känsla och flöden. Medan UI-design visar hur produkten kommer se ut och uppfattas så handlar UX om själva interaktionen mellan användare och produkt.

En användarvänlig design är lika viktig för hur besökarna uppfattar ditt företag och för att din hemsida ska konvertera. Med hjälp av research och användartester som till exempel kundresor och definiering av personas kan vi ta fram designförslag som optimerar din lösning. 

Genom att ständigt testa, utvärdera och komma med förbättringsförslag ser vi till att din hemsida alltid är tillgänglighetsanpassad och fungerar så bra som möjligt. Bland annat erbjuder vi anpassade UX-analyser  med syfte att förbättra din sajt och dess flöden.