Digital Marknadsföring

Vårt utbud inom marknadsföring sträcker sig från strategi och analys till annonsering och sociala medier. Rätt innehåll skapar förtroende. Vi erbjuder bland annat hjälp med copy, foto, video och podcastproduktion.

Analys och mätningar

Analys och mätning är grunden för att kunna utvecklas och nå längre. Det är med hjälp av analys som vi kan se hur väl den digitala strategin fungerar, mäta resultat och följa upp mot uppsatta mål.

Genom att arbeta datadrivet ökar din förståelse för siffror och hur man omvandlar det till insikter som leder till köp eller leads. Med hjälp av olika verktyg ser vi till att du förstår och kan utvärdera er trafik. Vi sätter upp korrekta mätningar och rapporterar månadsvis med rekommendationer.

Google Analytics

Google Analytics är ett statistikverktyg som är kostnadsfritt för alla med webbsida, blogg eller liknande och som har ett intresse av att veta mer om trafiken på sin sida. Med hjälp av Google Analytics kan man få veta hur många besök man har varje dag, hur många av dessa som är unika besökare, varifrån besöken kommer, vilka trafikkällor som driver mest trafik, hur lång tid dina besökare spenderar på din sida, hur många sidor dina besökare tittar på i genomsnitt och mycket mer! Google Analytics är ett perfekt verktyg att använda sig utav när du behöver analysera och mäta din data.

Vi hjälper dig med allt från att sätta upp ett konto i Google Analytics och implementera spårning på din webbplats till att analysera och mäta effekten av dina digitala aktiviteter. Varje månad skickar vi en anpassad rapport med en sammanställning av din statistik för att ge dig en klar överblick.Löpande utvärderingar

Genom att ständigt testa, analysera och utvärdera skapas förutsättningar för förbättring. På Camelonta tror vi att nyfikenhet och reflektion är vägen till framgång. Vi tar gärna fram metoder som passar dig och ditt företag.

Hotjar

Hotjar är ett verktyg som används för att förstå ens besökares beteende. Verktyget är ett mycket bra komplement till Analytics där du oavsett kunskap kan förstå hur besökarna beter sig på din webbplats.

Hotjar erbjuder heatmaps vilket hjälper dig att förstå vad besökare vill och gör på din webbplats genom en visuell bild av deras klick och hur de scrollar. Många gånger placeras viktigt innehåll för långt ner på sidan, vilket gör att väldigt få besökare tar del av informationen. Därför är heatmaps väldigt användbart då du kan se ifall dina besökare gör det du vill att dom ska göra på din webbplats.

Förutom heatmaps erbjuder även Hotjar inspelningar, vilket ger dig en överblick hur besökarna beter sig på din webbplats. Hotjar spelar in hur en besökare rör musen, vad de klickar och hur de skrollar. Genom att studera filmerna kan du sedan enkelt upptäcka var på dina besökare har problem. Hotjar erbjuder även en rad andra olika funktioner.

Vi hjälper dig installera Hotjar samt analysera dess data för att ge dig en bättre förståelse för dina besökare och deras beteende på din webbplats. Därefter ger vi dig förslag på förbättringar som vi sedan hjälper dig implementera och utvärdera.