Digital Marknadsföring

Vårt utbud inom marknadsföring sträcker sig från strategi och analys till annonsering och sociala medier. Rätt innehåll skapar förtroende. Vi erbjuder bland annat hjälp med copy, foto, video och podcastproduktion.

Analys och mätningar

Analys och mätning är grunden för att kunna utvecklas och nå längre. Det är med hjälp av analys som vi kan se hur väl den digitala strategin fungerar, mäta resultat och följa upp mot uppsatta mål.

Genom att arbeta datadrivet ökar din förståelse för siffror och hur man omvandlar det till insikter som leder till köp eller leads. Med verktyg som Google Analytics och Hotjar ser vi till att du förstår och kan utvärdera er trafik. Vi sätter upp korrekta mätningar och rapporterar månadsvis med rekommendationer.

Google Analytics

Vi hjälper dig med allt från att sätta upp ett konto i Google Analytics och implementera spårning på din webbplats till att analysera och mäta effekten av dina digitala aktiviteter. Varje månad skickar vi en anpassad rapport med en sammanställning av din statistik för att ge dig en klar överblick.

Löpande utvärderingar

Genom att ständigt testa, analysera och utvärdera skapas förutsättningar för förbättring. På Camelonta tror vi att nyfikenhet och reflektion är vägen till framgång. Vi tar gärna fram metoder som passar dig och ditt företag.

Hotjar

Vi hjälper dig installera Hotjar samt analysera dess data för att ge dig en bättre förståelse för dina besökare och deras beteende på din webbplats. Därefter ger vi dig förslag på förbättringar som vi sedan hjälper dig implementera och utvärdera.