Digital Marknadsföring

Vårt utbud inom marknadsföring sträcker sig från strategi och analys till annonsering och sociala medier. Rätt innehåll skapar förtroende. Vi erbjuder bland annat hjälp med copy, foto, video och podcastproduktion.

Digital Strategi

En tydlig och genomtänkt digital strategi är avgörande för ditt företag och för att lyckas i en föränderlig omvärld. Den digitala strategin talar om för dig vilken kanalmix du bör ha, hur du ska jobba i respektive kanal samt vilka verktyg och processer som lämpar sig bäst för just dig och din verksamhet. För att ta fram en optimal digital strategi krävs förståelse för din affär, dina användare och dina tekniska förutsättningar. Vi hjälper dig samla insikter vilka sedan får ligga till grund för den strategi vi hjälper dig att ta fram.

Din digitala strategi kan sammanfattas genom att svara på fem frågor:

Varför?

Vad vill du uppnå med din digitala arbete? Vad är syftet? Konkreta mål, såsom att sprida information, driva trafik eller öka konverteringar, är grunden för att kunna ta fram en digital strategi vars resultat kan mätas och följas upp.

Vad?

Vilket slags content ska du publicera? Ditt content behöver självklart vara anpassat efter din plattform, den målgrupp du vill nå samt syftet det ska fylla. En digital strategi innefattar en tydlig plan för ditt innehåll för att säkerställa att innehållet gör nytta och att det följer en röd tråd. Målet är aitt innehåll ska ge dina kunder en anledning att vilja följa dig och komma tillbaka.

Hur?

När du svarat på ovan nämnda frågor börjar din digitala strategi bli klar, nu återstår bara hur du ska ta hand om dina kunder på bästa möjliga sätt. Detta kan t.ex. inkludera en användarvänlig webbplats optimerad för att öka konverteringar. Viktigt är även att följa upp ditt resultat samt kontinuerligt utvärdera och förbättra din digitala strategi.

Vem?

Vilka vill du nå med din digitala marknadsföring och hur når man dem? En viktig del av din digitala strategi är att göra en målgruppsanalys för att lära känna din målgrupp. När du vet hur din målgrupp fungerar blir det lättare att ta fram en digital strategi som passar just dig och ditt företag.

När?

Din digitala strategi bör även innehålla en plan för när ditt innehåll ska publiceras. Studier visar att det finns vissa tider då det är som mest effektivt att publicera på olika plattformar, att slumpmässigt lägga ut inlägg är alltså inte att rekommendera. Tiderna för publicering bör självklart även anpassas efter vilka tider din målgrupp är tillgänglig.