Våra bästa tips för en hållbar E-handel

Våra bästa tips för en hållbar E-handel

Det är ingen nyhet att e-handeln har blomstrat under pandemin, det är upp till 89% av svenskarna från 16 och äldre som har handlat eller handlar på nätet under 2021. I och med att e-handel blir mer populärt, ökar också medvetenheten om miljön både bland konsumenter och företag.

Hållbarhet är en otroligt stor och viktig fråga i vårt samhälle idag och man ser att det kommer vara en viktig framgångsfaktor när det kommer till e-handeln. I och med att det ställs högre krav på företag inom e-handel från konsumenterna om att ta mer ansvar över miljö och hållbarheten - uppkom initiativet Hållbar E-handel

I denna artikel kommer vi ge er tips på hållbara val ni kan göra på nätet. För det finns saker som både du som företagare och dina konsumenter bör tänka på och göra för att bidra till en hållbarare e-handel - så fortsätt läsa denna artikel för att ta del av de förslagen. 

Men vad menas egentligen med hållbar utveckling? 

Innan vi går in på de tips vi har listat, behöver vi klargöra begreppet hållbar utveckling och dess betydelse. 

 Hållbar utveckling brukar man använda som begrepp för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Enligt brundtlandrapporten som lanserade 1987 beskrivs hållbar utveckling som: “Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

 När man pratar om hållbar utveckling brukar man dela upp de i tre delar - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Då man anser att dessa tre stödjer och samspelar med varandra och förväntas leda till hållbar utveckling

 I september 2015 gick världens länder ihop och beslutades om 17 globala mål som ska verkas för att uppnås till 2030. Dess primära mål är att bekämpa extrem fattigdom, ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa - men även lösa klimatkrisen.  

 Globala hållbarhetsmålen 

Bild tagen från: https://www.globalamalen.se/

Men vilken påverkan har e-handeln på miljön? 

Användningen av e-handeln (både B2B och B2C) har ökat under de senaste året, och under tredje kvartalet 2021 växte de med hela 11% enligt PostNords E-barometern. 

I och med att det har skett en så stor ökning av försäljning på nätet har det blivit en ökning på returerna. Man ser att i snitt returneras en tredjedel av alla beställningar, vilket i sin tur ökar transporterna och utsläppen. 

En positiv skillnad som e-handeln bidrar med är att göra det flexiblare för konsumenterna och minska och/eller ta bort tiden från transporterna till och från butikerna. Men med att det blir mer flexibel ligger det nu på konsumenterna att källsortera paketen rätt. 

E-handelns totala påverkan på miljön finns det i dagsläget lite forskning om. Vissa forskare menar att det är för tidigt att göra forskningen, och att man inte har fått uppleva de negativa konsekvenser köpen på nätet kan ge. De menar att konsekvenserna kan bli större inom 5-10 år, om man inte börjar arbeta mer hållbart idag. 

5 tips på hållbara logistiklösningar för din e-handel 

Hur kan ni börja jobba med er hållbarhet? Hållbarhet inom e-handel är lätt att prata om, men hur kommer man igång med det? 

När man arbetar med hållbarhet är alla små som stora steg viktiga, de alla är en start för att bli mer hållbara. Så tänk inte att det inte spelar någon roll - alla startar någonstans. Här har vi listat tips hur ni kan börja skapa er hållbara e-handel när det kommer till logistiken:

 • Minimera pappersförbrukningen.

 • Minska luften i kartongerna, mindre kartonger (så varorna får plats) som gör att paketen tar mindre plats och vikt i transporten

 • Återanvänd kartonger/paket och andra förpackningar.

 • Erbjud miljövänliga transportalternativ för dina leveranser och förklara varför.

 • Påverka kunden till att göra hållbara köp 

Men det finns mer sätt att påverka hållbarheten än att justera logistiken

Det finns många steg man kan göra för att minska sin miljöpåverkan, och se till att kunderna tänker mer hållbart vid sina köp. 

 • Ta fram fler ersättare för prylar, som att exempelvis istället för själva prylen - ladda ner digitala tjänster och appar som kan göra jobbet. Genom att skapa varor/tjänster med mindre kilo material är en bra tankeövning.

  Ett exempel på digitaliserade produkter kan vara böcker, som idag finns på massa streamingtjänster som Bookbeat, Storytel och fler. På dessa tjänster kan konsumenterna läsa/lyssna på böckerna istället för att köpa hem en fysik bok. 

 • Kolla igenom produktutbudet och ställ dig lite frågor som: Vad har vi för produkter? Hur påverkar denna produkt miljön? Så efter du ställt dig de frågorna välj bort de produkter/tjänster som är svåra att motivera utifrån miljö- och klimathänsyn. Känner du att tiden inte räcker till finns det folk som arbetar med att göra produktanalyser, ta hjälp av de och få reda på vad som behöver utvecklas eller avvecklas. 

 • På din e-handel uppmana konsumenterna till att tänka och göra mer hållbara köp. Var tydliga med att skriva ut vad produkter/tjänster miljöpåverkan är. Ett tips kan vara att ha en egen sida på er sajt där ni skriver om hur ni arbetat för att minska påverkan ni har på miljön - där kunder kan gå in och läsa. Detta kan även leda till organisk trafik.

 • Genom att ha sin produktion av produkter i Sverige kan man minska utsläppen och minska tiden för transport. 

Miljöpolicy - En start internt

Ett annat sätt att arbeta mer hållbart internt är att sätt upp en miljöpolicy med olika hållbarhetsmål som alla inom företaget ska arbeta efter. Den kan innehålla exempel som att använda sig av grön energi, källsortering, miljövänliga transporter m.m. Hållbarhetsarbete är något man behöver arbeta för tillsammans - det blir ingen skillnad om en i företaget arbetar för det.  

Vi på Camelonta har en egen miljöpolicy som vi själva har tagit fram med hjälp av miljöverket om hur vi ska på bästa sätt minska vår miljöpåverkan. In och läs mer om vad vi gör för miljön och få tips på hur ni kan arbeta internt. 

Går du i tankarna på att bygga en E-handel eller vill utveckla din nuvarande? Vi på Camelonta är redo att hjälpa dig med din e-handelssatsning. Så tveka inte på att höra av dig till oss.

Källor:
https://portal.postnord.com/info/leveransguiden/ehandel/hallbar-e-handel/ 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/ https://svenskanomader.se/arbetsliv/sa-kan-du-jobba-mer-hallbart-med-e-handel/ 
https://www.hallbarhet.lu.se/forskning/vad-ar-hallbarhet 
https://www.carismar.com/artiklar/e-handel-bra-eller-daligt-for-miljon