Benchmarks för annonsering på sociala medier 2021 [CTR, CPC, CVP]

Benchmarks för annonsering på sociala medier 2021 [CTR, CPC, CVP]

Undrar du hur dina annonser presterar jämfört med branschstandarder? I denna artikel gör vi det enkelt för dig som annonserar på sociala medier! Vi går igenom vad genomsnittet ligger på annonsering vad det gäller följande mätvärden: CTR, CPC & CVR.

Ladda ner infografiken och jämför dina resultat med benchmarks för topp 5 plattformar för annonsering: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads och Pinterest!

”Half the money I spend on advertising is wasted, the trouble is I don’t know which half”
- John Wanamaker (1838-1922)

Varför ha benchmarks?

En stor fördel med digital marknadsföring är att vi kan mäta exakta effekten på kampanjer med hjälp av data. Datadriven marknadsföring är A och O idag! Det handlar om att samla in data, analysera den och optimera annonserna utifrån resultatet. Det är alltså datan som berättar för oss om annonserna ger god effekt eller inte. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp resultatet av kampanjer.

Benchmarks är en otroligt bra referenspunkt när du analyserar kampanjers resultat. Benchmarking innebär att vi använder kunskaper som redan finns om hur annonser presterar i genomsnitt på olika plattformar. Det ger dig en indikation på hur bra det går för andra företag och vilken nivå dina annonser bör ligga på.

Hur mäter man kampanjers effekt?

Det finns många mätvärden som är viktiga vid analysering av effekten. I den här artikeln har vi valt ut de nyckel KPI:er som främst visar en kampanjs effekt: CTR, CPC & CVR.

Definitioner av mätvärden:

 • CTR (click-through-rate)

  CTR – på svenska klickfrekvens – är procentandelen användare som både har sett en annons och klickat på den. Mätvärdet indikerar på hur många som är intresserad av din produkt eller tjänst, och som har klickat på annonsen för att veta mer. På Snapchat och Instagram Stories kallas detta för Swipe-up-rate man swipear upp på en annons istället för att klicka på den.

 • CPC (cost-per-click)

  CPC i sig säger inte något specifikt om annonsens effekt. Däremot är det ett superbra mått för att få ett bra humm om kostnaden och vad priset är för att nå en viss målgrupp (om man tittar på branschnivå).

 • CVR (Conversion rate)

  En konvertering är när användaren utför en handling som du vill att den ska utföra. Konverteringraden berättar alltså för oss i vilken grad som användare utför våra uppsatta mål. De mål vi sätter för kampanjen kan tex vara att driva trafik till webbsidan, få prenumeranter till nyhetsbrev, kontakt per telefon eller klick på en specifik knapp.

Är dessa begrepp nya för dig? Kolla in vår populära ordlista som reder ut vanliga begrepp inom annonsering!

Statistik för topp 5 plattformar för annonsering

Diagram med överblick på CTR-, CPC- & CVR-nivåer på samtliga annonseringsplattformar.

Facebook benchmarks

Klickfrekvens
I genomsnitt är klickfrekvensen 0.90% för annonser på Facebook. Klickfrekvensen kan dock variera mellan 0.47%–1.61% beroende på bransch. Branscher med lägst CTR-nivåer är finans & försäkring. Bland de högsta klickfrekvenserna hittar vi bland annat återförsäljare av produkter.

Kostnad per klick
Genomsnittskostnaden per klick är 11,17 SEK på Facebook. CPC kan variera mellan 4,50 SEK– 31,30 SEK beroende på bransch. Lägsta CPC gäller för industrier inom kläder, resor & hotell samt återförsäljare. Högsta CPC gäller främst annonser inom finans & försäkringar, kundtjänst och hemreparationer.

Konverteringsgrad
På Facebook är konverteringsgrader i genomsnitt 9.21%. Det kan dock variera mellan 2.31%–14.29% beroende på bransch. Lägre konverteringsgrader sker bland techbolag, resebolag och återförsäljare. För dessa industrier kan remarketing-strategin fungera bäst för att öka konverteringsgraden. Det vill säga att rikta annonser till användare som redan har interagerat med ditt företag. Högre konverteringsgrader ser vi bland industrier som fitness, utbildning och sjukvård. Dessa industrier kan med fördel annonsera med målet: lead generering.

Instagram benchmarks

Klickfrekvens
I snitt är klickfrekvensen 0.27% på Instagram. Klickfrekvensen skiljer sig dock mellan annonseringsformat där vi ser att användare är mer benägna att klicka på annonser i Storyformat. Klickfrekvensen på Instagram Story är 0.33% jämfört med Instagram flödet som har en CTR på 0.22%.

Kostnad per klick
Kostnaden per klick är i genomsnitt 21,49 SEK på Instagram, det är en ökning sedan 2019. Flödet tenderar att vara dyrare än annonser som ligger i Stories. CPC på Instagram Story är i snitt 15,13 SEK jämfört med flödet som är 27,86 SEK per klick.

Konverteringsgrad
Vad det gäller konverteringsfrekvensen på Instagram är det få studier från senare tid som presenterar data för branschstandard. Vi har dock hittar en del studier från de senaste 5 åren som pekar på en genomsnittlig CVR på 3%.

LinkedIn benchmarks

Klickfrekvens
LinkedIn har en genomsnittlig klickfrekvens på 0.22%. 

Kostnad per klick
Genomsnittskostnaden för ett annonsklick på LinkedIn är 26,47 SEK. Detta är dyrare än övriga plattformar. Trots dyrare klickkostnader är LinkedIn den bästa plattformen för B2B-företag som vill samla in kvalitativa leads.

Konverteringsgrad
Konverteringsgraden på LinkedIn är 1.5%–4% beroende på hur starkt ditt varumärke är. En stark fördel med LinkedIn är att det är den enda plattformen som tillåter dig att nå din målgrupp baserat på yrkesnivå och bransch.

Google Ads benchmarks

Klickfrekvens
Klickfrekvensen skiljer åt för textannonser på Googles sökresultat och displaykampanjer. För Google Search är klickfrekvensen 1.55% and för Google Display Network 0.47%. Branscher inom konst, underhållning, resor och turism har en högre CTR-nivå runt 9%. Finans och Telekombolag har ofta en lägre klickfrekvens.

Tips! Tänk på att ha så relevanta nyckelord som möjligt kopplat till ditt värdeerbjudande, det ökar möjligheterna till klick!

Kostnad per klick
För annonser på Google Search kostar ett klick i snitt 10,58 SEK. För displayannonser är kostnaden mindre och ligger i snitt på 3 SEK per klick. Anledningen till att klick på displayannonser är mycket billigare beror på att någon aktivt måste söka på search-annonser, medans användare som exponeras för displaykampanjer redan har uppfyllt specifika kriterier. Branscher som har låga CPC är e-handel samt teknik- & resebolag. Tittar vi på branscher med höga klickkostnader ingår finansbranschen och fastighetsbolag.

Konverteringsgrad
Konverteringsgraden är högre på search-annonser (4.40%) jämfört med displayannonser (0.57%). Beroende på bransch kan konverteringsgraden variera mellan 2.77%–7.98% för annonser på Google Search. På samma vis varierar konverteringsgraden på Display Network mellan 0.29–1.12%. På Search tenderar branscher inom den offentliga sektorn, fordon, konst och underhållning att ha högre konverteringsgrad. Industrier med högre konverteringsgrad på Display Network innefattar hobbies, konst, underhållning samt sports & fitness.

Tips! För att öka konverteringsgraden behöver du titta på folks sökord och aktivt arbeta med att lägg till negativa sökord. Även om displaykampanjer inte konverterar i samma grad som textannonser, så är det en toppen kanal för att sprida varumärkeskännedom och bli top-of-mind hos potentiella kunder.

Pinterest benchmarks

Klickfrekvens
I genomsnitt är klickfrekvensen 0.57% för Promoted Pins på Pinterest. Det kan dock variera, med en attraktiv bild, optimerad landningssida och med målgruppsstyrning är klickfrekvensen närmare 0.86%.  

Tips! Pinterest användare intresseras av innehåll med värde som hjälper användarna med ett projekt eller en idé de jobbar på. Att använda sig av hög kvalitativt material, steg för steg bilder eller en lista över olika sätt en produkt kan användas på engagerar användarna mer än en enkel stillbild. 

Kostnad per klick 
Genomsnittskostnaden per klick är 5.05 SEK på Pinterest. CPC kan variera mellan 2.00 SEK– 7.86 SEK beroende på bransch. Det lägsta budet för en kostnad per klick kampanj är 1.00 SEK. 

Konverteringsgrad 
På Pinterest är konverteringsgraden i genomsnitt 0.54%. Lägre konverteringsgrader sker bland kategorierna bebis och barn, mat och dryck samt sport. Högre konverteringsgrader ser vi bland industrier som konst och hantverk, husdjursprodukter och hälsa. 

Nya insikter för annonsering 2021

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på de senaste studierna kring sociala medier då algoritmerna och användares beteenden förändras från år till år. Covid-19 har inte haft någon större effekt på något av de olika sociala plattformarna, den skillnaden man kunde se var att engagemanget överlag sjönk på samtliga plattformar.  

Här är 4 nya insikter vi kan ta med oss från årets rapport från Rivaliq för benchmarks på sociala medier:

 1. I år har engagemanget minskat på Instagram. Däremot är det samma grad av engagemang på Facebook och Twitter som 2019. 

 2. Företag postar färre inlägg på samtliga kanaler för andra året i rad. 

 3. Carousels - dvs inlägg med flera bilder - skapar högt engagemang på sociala medier. Instagrams algoritm ser till att visa annonserna igen till användare som inte agerade vid första exponeringen, vilket ger mer impressions på annonserna. 

 4. Använd olika hashtags på olika sociala medier, det som fungerar på Twitter kanske inte fungerar på Instagram. Experimentera! 

Är du intresserad av sociala medier? Här är flera populära ämnen:

Källor:

https://www.wordstream.com/blog/ws/2019/08/19/conversion-rate-benchmarks 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4350015/Benchmark%20Report/Q3%202019%20Paid%20Media%20Benchmark%20Report.pdf

https://www.npsk12.com/