Benchmarks för annonsering på sociala medier 2024 [CTR, CPC, CVP]

Benchmarks för annonsering på sociala medier 2024 [CTR, CPC, CVP]

Undrar du hur dina annonser presterar jämfört med branschstandarder? I denna artikel gör vi det enkelt för dig som annonserar på sociala medier! Vi går igenom vad genomsnittet ligger på annonsering vad det gäller följande mätvärden: CTR, CPC & CVR.

Ladda ner infografiken och jämför dina resultat med benchmarks för topp 8 plattformar för annonsering: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, Youtube Pinterest, Snapchat och Tiktok.

”Half the money I spend on advertising is wasted, the trouble is I don’t know which half”
- John Wanamaker (1838-1922)

Varför ha benchmarks?

En stor fördel med digital marknadsföring är att vi kan mäta exakta effekten på kampanjer med hjälp av data. Datadriven marknadsföring är A och O idag! Det handlar om att samla in data, analysera den och optimera annonserna utifrån resultatet. Det är alltså datan som berättar för oss om annonserna ger god effekt eller inte. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp resultatet av kampanjer.

Benchmarks är en otroligt bra referenspunkt när du analyserar kampanjers resultat. Benchmarking innebär att vi använder kunskaper som redan finns om hur annonser presterar i genomsnitt på olika plattformar. Det ger dig en indikation på hur bra det går för andra företag och vilken nivå dina annonser bör ligga på.

Hur mäter man kampanjers effekt?

Det finns många mätvärden som är viktiga vid analysering av effekten. I den här artikeln har vi valt ut de nyckel KPI:er som främst visar en kampanjs effekt: CTR, CPC & CVR.

Definitioner av mätvärden:

  • CTR (click-through-rate)

    CTR – på svenska klickfrekvens – är procentandelen användare som både har sett en annons och klickat på den. Mätvärdet indikerar på hur många som är intresserad av din produkt eller tjänst, och som har klickat på annonsen för att veta mer. På Snapchat och Instagram Stories kallas detta för Swipe-up-rate man swipear upp på en annons istället för att klicka på den.

  • CPC (cost-per-click)

    CPC i sig säger inte något specifikt om annonsens effekt. Däremot är det ett superbra mått för att få ett bra humm om kostnaden och vad priset är för att nå en viss målgrupp (om man tittar på branschnivå).

  • CVR (Conversion rate)

    En konvertering är när användaren utför en handling som du vill att den ska utföra. Konverteringraden berättar alltså för oss i vilken grad som användare utför våra uppsatta mål. De mål vi sätter för kampanjen kan tex vara att driva trafik till webbsidan, få prenumeranter till nyhetsbrev, kontakt per telefon eller klick på en specifik knapp.

Är dessa begrepp nya för dig? Kolla in vår populära ordlista som reder ut vanliga begrepp inom annonsering!

Statistik för sociala medier annonsering

Diagram med överblick på CTR-, CPC- & CVR-nivåer på samtliga annonseringsplattformar.


Facebook benchmarks


Klickfrekvens
För 2024 är genomsnittet för klickfrekvens 0.90% för Facebook annonser. Klickfrekvensen varierar beroende på bransch och är mellan 0.47%–1.61%. Branschen med lägst CTR-nivå är samma som för 2023, Anställning och Arbetsträning på 0,47%. Bland de högsta klickfrekvenserna hittar vi Detaljhandel och Rättsliga organisationer på 1,6%.

Kostnad per klick
Genomsnittskostnaden per klick är i dagsläget 17,85 SEK på Facebook. CPC varierar beroende på bransch. Lägsta CPC hittar man inom klädindustrin, resor & hotell och utbildning. Högsta CPC har annonser inom finans & försäkringar, kundtjänst och hemreparationer.

Konverteringsgrad
På Facebook är konverteringsgraden i genomsnitt 9.21%. Det kan dock variera mellan 2.31%–14.29% beroende på bransch. De lägsta konverteringsgraderna finns bland annat inom teknologi, klädindustin och resor & hotell. För dessa industrier kan remarketing-strategin fungera bäst för att öka konverteringsgraden. Det vill säga att rikta annonser till användare som redan har interagerat med ditt företag. Högre konverteringsgrader ser vi bland industrier som fitness, utbildning, anställning och arbetsträning. Dessa industrier kan med fördel annonsera med målet: lead generering.

Instagram benchmarks

Klickfrekvens
Snittet 2024 på Instagrams klickfrekvens är mellan 0,22% - 0,88%. På Instagram story är klickfrekvensen något snävare 0.33% to 0.54%.

Kostnad per klick
Kostnaden per klick är i genomsnitt 19,18 SEK på Instagram. Instagram flödet tenderar att vara dyrare än annonser som ligger i Stories. CPC på Instagram Story är i snitt 19,18 SEK jämfört med flödet som är 35,10 SEK per klick.

Konverteringsgrad
Vad det gäller konverteringsfrekvensen på Instagram ligger den på 8,08%.

LinkedIn benchmarks

Klickfrekvens
LinkedIn har en genomsnittlig klickfrekvens på 0,52%. Klickfrekvensen kan dock variera mellan 0.54%–0.65% beroende på bransch, detaljhandel har högst frekvens på 0,80% följt av transport och logistik på 0,67%.

Kostnad per klick
Genomsnittskostnaden för ett annonsklick på LinkedIn är 58.03 SEK – vilket är en liten minskning I jämförelse med förra året. Att annonsera på LinkedIn är generellt mycket dyrare än övriga plattformar. Trots dyrare klickkostnader är LinkedIn den bästa plattformen för B2B-företag som vill samla in kvalitativa leads.

Konverteringsgrad
Konverteringsgraden på LinkedIn är 5%–15% beroende på hur starkt ditt varumärke är. En stor fördel med LinkedIn är att det är den enda plattformen som tillåter dig att nå din målgrupp baserat på bransch och yrkesnivå.


Google Ads benchmarks

Sökannonser

Display annonser

Google Ads benchmarks

Klickfrekvens
Klickfrekvensen skiljer åt för textannonser på Googles sökresultat och displaykampanjer. För Google Search ligger klickfrekvensen på 3,17% och för Google Display Network 0.46%.

Branscher som har högre klickfrekvens är exempelvis dating, resor och bilar. Till lägre klickfrekvens räknas teknik, B2B och kundservice.

Tips! Tänk på att ha så relevanta nyckelord som möjligt kopplat till ditt värdeerbjudande, det ökar möjligheterna till klick!

Kostnad per klick
För annonser på Google Search kostar ett klick i snitt 27,98 SEK. För displayannonser är kostnaden mindre och ligger i snitt på 6,55 SEK per klick. Anledningen till att klick på displayannonser är mycket billigare beror på att någon aktivt måste söka på search-annonser, medan användare som exponeras för displaykampanjer redan har uppfyllt specifika kriterier. Branscher som har låga CPC är e-handel samt teknik- & resebolag. Tittar vi på branscher med höga klickkostnader ingår rättsligabranscher och kundservice.

Konverteringsgrad
Konverteringsgraden är högre på search-annonser (3,75%) jämfört med displayannonser (0,77%). Beroende på bransch kan konverteringsgraden variera mellan 1,96%–9,64% för annonser på Google Search.

Konverteringsgraden varierar på Display Network mellan 0.43%–3,34%, och på Search tenderar branscher inom kundtjänster, fordon, datingtjänster att ha högre konverteringsgrad. Industrier med högre konverteringsgrad på Display Network innefattar datingtjänster, rättsliga brancher samt anställningstjänster.

Tips! För att öka konverteringsgraden behöver du titta på folks sökord och aktivt arbeta med att lägga till negativa sökord. Även om displaykampanjer inte konverterar i samma grad som textannonser, så är det en bra kanal för att sprida varumärkeskännedom och bli top-of-mind hos potentiella kunder.

Pinterest benchmarks


Klickfrekvens
I genomsnitt är klickfrekvensen 0.55% för Promoted Pins på Pinterest. Det kan dock variera, med en attraktiv bild, optimerad landningssida och med målgruppsstyrning är klickfrekvensen närmare 0.86%.  

Tips! Pinterest användare intresseras av innehåll med värde som hjälper användarna med ett projekt eller en idé de jobbar på. Att använda sig av hög kvalitativt material, steg för steg bilder eller en lista över olika sätt en produkt kan användas på engagerar användarna mer än en enkel stillbild. 

Kostnad per klick 
Genomsnittskostnaden per klick är 5.05 SEK på Pinterest. CPC kan variera mellan 2.00 SEK– 7.86 SEK beroende på bransch. Det lägsta budet för en kostnad per klick kampanj är 1.00 SEK. 

Konverteringsgrad 
På Pinterest är konverteringsgraden i genomsnitt 0.54%. Lägre konverteringsgrader sker bland kategorierna bebis och barn, mat och dryck samt sport. Högre konverteringsgrader ser vi bland industrier som konst och hantverk, husdjursprodukter och hälsa. 


Snapchat


Klickfrekvens
På Snapchat har man en bra klickfrekvensen mellan 0,35% och 1,5%.

Kostnad per klick
Kostnaden för klick på Snapchat estimeras till är 10,21 sek per klick.

Konverteringsgrad
Konverteringsgraden på Snapchat beräknas till 0,6%.

Notis! Snapchat är en perfekt plattform att synas på för att nå en yngre målgrupp, och marknadsföring överlag har visat på goda resultat i appen.

Tiktok

Klickfrekvens
På TikTok har man en bra klickfrekvensen om man ligger över 0.84%, ligger man under detta bör man kolla och testa nya sätt att annonsera på plattformen - även testa en ny målgrupp. CTR% på Tiktok uppdateras i realtid vilket innebär att du får exakt siffra när du är inlogggad.

Kostnad per tusen (CPM)
Den genomsnittliga kostnaden per tusen på tiktok är 104 kr sek.

Konverteringsgrad
Den genomsnittliga Konverteringsgraden på tiktok är 0,46%.

Notis! Tiktok är en bra kanal att börja synas på, användarna spenderar generellt 51 min varje dag på plattformen. Vilket borde vara en indikation på att just du ska befinna dig där med det du erbjuder.


Youtube

Klickfrekvens
På Youtube har man en bra klickfrekvensen 0.65%.

Kostnad per klick
Kostnaden för klick på Youtube estimeras till är 5,02 SEK per klick.

Konverteringsgrad
Konverteringsgraden beräknas till 0.5%.

Kostnad per tusen (CPM)
Den genomsnittliga kostnaden per tusen på Youtube är 36,17 SEK

Är du intresserad av sociala medier? Här är flera populära ämnen:

Källor:

https://www.brafton.com/blog/social-media/social-advertising-benchmarks/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2016/02/29/google-adwords-industry-benchmarks
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/02/28/facebook-advertising-benchmarks
https://megadigital.ai/en/blog/tiktok-ad-benchmarks/
https://www.adriel.com/blog/advertising-metrics-benchmarks
https://www.storegrowers.com/youtube-ads-benchmarks/