Lyckas med din B2B e-handel 2021!

Lyckas med din B2B e-handel 2021!

Svensk B2B e-handel fortsätter att växa för varje år som går, kanske funderar du nu på att starta upp din B2B e-handel eller utveckla den du har idag? I denna artikel går vi igenom hur du lyckas med e-handel!

💡 Var står B2B e-handeln idag?  Idag finns många B2B företag online, hela 42% av skandinaviska B2B företag använder idag digitala kanaler för deras försäljning. Majoriteten av de företag som har en e-handel eller använder digitala försäljningskanaler är större företag. Genom att erbjuda flera kanaler till kunderna kan du ge kunderna ett enkelt sätt att hämta information, orderplacering, kundtjänst, etc. På detta sätt har B2B företag större möjligheter att skapa synergieffekter mellan olika försäljnings- och marknadsföringskanaler.

I en studie gjord av McKinsey med fler än 3600 medverkande uppenbaras det att efterfrågan bland företagskunder att kunna genomföra köp och orderläggning digitalt nästan har fördubblats under pandemin. Studien visar även på att fler och fler nu anser att självbetjäning är viktigt.

Välj en framtidssäker e-handelslösning 

Det första steget är att välja en bra e-handelsplattform som möter både de behov ditt företag har men också dina kunders. Den plattform du väljer måste ha rätt verktyg för att öka försäljningen och ska på ett enkelt sätt följa era interna processer såväl kundernas processer. Detta steg är otroligt viktigt, att ställa många krav på den e-handelsplattform du väljer kommer att spara dig både tid och pengar. Ett uppdaterat e-handelssystem ska stötta relevanta affärsprocesser inom företaget och att driva försäljning. För att välja rätt kan du titta på om följande saker finns tillgängligt i plattformen:

 • Möjlighet att skräddarsy - Ett viktigt krav att ställa vid val av e-handelsplattform är att utvärdera utbudet av funktionalitet och plattformens möjlighet till personalisering för dina kunder. Se till att grundläggande inställningar? finns med i systemet, som möjlighet att sätta kundunika priser, kundunik katalog, etc.

 • PIM - Product Information Management, effektiviserar arbetet med att administrera, publicera och presentera produkter. Med PIM sparar du både tid och pengar. PIM låter dig skapa en central katalog som visar hela ditt produktsortimentet på ett tydligt och attraktivt sätt.

 • Samarbete med andra system - Kan det integreras med företagets befintliga faktureringssystem? Som CRM-system och logistiksystem.

 • Framtidssäker och flexibel - Plattformen ska ge möjligheten till att anpassa lösningen efter era behov.

Den e-handelsplattform vi ser har många fördelar utifrån ett business-to-business perspektiv är plattformen Norce. Norce är en konkurrenskraftig och framtidssäker lösning för B2B e-handel. Läs mer om Norce här!

Men vad är skillnaden då mellan business-to-business e-handel och business-to-customer e-handel? För att göra det enkelt för dig har vi samlat skillnaderna här!


För att sammanfatta skillnaderna kan vi se att kundresorna ser väldigt olika ut, det är därför viktigt att skilja de två åt. De har helt olika behov, med olika köpbeteenden och helt olika köpprocesser. En konsument gör köp för eget behov eller närståendes och deras köp är ofta känslostyrt.

För en företagskund ser det väldigt annorlunda ut, en företagskund gör inköp för att själv förädla eller distribuera. Inköparen är oftast utbildad och är expert inom det område inköparen är i. Det är viktigt för en företagskund att köpet leder till lönsamhet i slutändan.

Skillnader mellan B2B och B2C

Utöver de skillnaderna mellan de olika typer av kunderna så finns det även en del tekniska skillnader. En B2C e-handel bygger oftast på en enda checkout medans en B2B e-handel måste kunna erbjuda mycket fler alternativ. Ofta kräver en B2B e-handel fler kopplingar och logik mot olika ekonomisystem, CRM och i många fall även mot kundernas system. En bra B2B plattform kan hantera kundspecifika priser och integrationen mot olika betalningslösningar, en stor del inom B2B är att kunden ska kunna se sin kredit, fakturor och kunna välja olika betalningsalternativ.
Med detta vill vi säga att skillnaderna mellan B2C och B2B är många, att välja en e-handelslösning som är B2B anpassad är det som blir bäst i slutändan!

Satsa på användarupplevelsen

Många e-handlare missar hur viktigt det är med UX/Design för att optimera användarupplevelsen på deras webbplats. Utformningen av din e-handel är helt avgörande för att skapa konverteringar! Att ha kunden i fokus när du utvecklar din webbplats förenklar köpresan för dina kunder. Deras upplevelse av dig online kan vara det som avgör om de väljer att återkomma.

💡Tips! Med Triggerbee kan du skapa personaliserade upplevelser på din sajt som kan öka dina konverteringar. Vi på Camelonta använder själva Triggerbee för vår egen sajt som ett verktyg i inbound marketing och leadsgenerering.

Fyra tips på hur du kan förbättra användarupplevelsen:

 • Kartlägg kundresan. För att göra flödet enkelt för kunden är det viktigt att du förstår de olika stegen dina kunder går igenom.

 • Se över webbplatsens struktur, finns rätt information vid de olika stegen en kund måste ta för att konvertera?

 • Sätt kunden i fokus. Vilka behov, drivkrafter och önskningar har kunden? När du förstår kunden kan du med UX börja utveckla en bra användarupplevelse.

 • Använd en responsiv design. Kunder kan besöka dig från olika enheter, för att din webbplats ska vara tilltalande måste den fungera bra i olika skärmlösningar.

Hela 85% av problemen som är relaterade till användarupplevelsen kan upptäckas genom att göra ett användbarhetstest på en grupp på 5 användare. Om du tänker tillbaka, när var det egentligen senaste du gjorde en analys över användarupplevelsen på din webbplats? Att förstå användarupplevelsen leder till insikter och du kan med din analys upptäcka problem på din webbplats. 

Det finns flera metoder att använda sig av vid ett användbarhetstest. Vilken metod som passar dig beror på vilka frågor du vill få svar på. Vi har skapat en enklare mall för att du ska kunna påbörja ditt användbarhetstest. Ladda ner den här!

Så når du ut till potentiella kunder med din B2B e-handel 

Det sista området är digital marknadsföring. Efter att ha gjort allt arbete med din e-handel måste du nu se till att synas och få in trafik till din webbplats! Det finns flera sätt att synas på:

SEO - Sökmotoroptimering 
Din e-handel måste vara enkel att hitta för potentiella kunder. Med sökmotoroptimering så optimerar du din webbplats för att synas på sökningar som är relevanta till det du säljer. För ett bra SEO-arbete krävs en strategi, (hur vi på Camelonta jobbar med strategi kan du läsa här), ett SEO-arbete innebär bland annat att man optimerar:

 • Produkttexter

 • Titlar (H1, H2, H3)

 • Sökord

 • Meta-titel och meta-beskrivning

 • Intern länkning

 • ALT-text beskrivningar till bilder

Med en SEO-strategi på plats jobbar du alltså långsiktigt för att synas i sökresultatet, utan att betala för annonsering.

De första resultaten i sökresultatet är de som får den absolut största delen antal klick. Syns du inte på alla sökningar som är relevanta för dig så bör du överväga annonsering. Vilken annonsering som passar dig bäst beror på flera faktorer som målgrupp, komplexiteten på köpen, och mycket mer. Det finns olika sätt att annonsera på:

SEM - Sökmotorannonsering 
Med Google Ads annonsering kan du se till att synas på relevanta sökningar som dina potentiella kunder gör. Det kan vara en sökning som exempelvis “Bästa företags abonnemanget”. Sökmotorannonsering är väldigt effektivt då du syns när någon aktivt söker efter det just du erbjuder! Camelonta är Google Ads Partner och därmed specialister på annonsering på Google, läs mer om det här.   

Annonsering på sociala medier
Med annonsering på sociala medier kan du köra kampanjer på exempelvis Facebook, Instagram eller LinkedIn. De olika plattformarna har olika tonalitet och olika publiker, vilken plattform som passar dig bäst beror på hur din målgrupp ser ut. På sociala medier är content avgörande för hur din annonsering kommer att prestera. Var kreativ i utformningen av material, experimentera gärna med olika bilder, videos och copys för att se vad som fungerar bäst!

E-postmarknadsföring 
När du har fått in kunder som köpt något i din e-handel, eller om du har nyhetsbrevs-prenumeranter som inte gjort ett köp än, så är det viktigt att du har en strategi för e-postmarknadsföring. Det finns olika strategier när du jobbar med e-postmarknadsföring. Här är några tips på hur du gör dina e-postutskick intressanta för mottagarna:

 • Dela upp mottagarna i olika målgrupper beroende på vad de har gjort för handlingar på din webbplats. Att dela in dina prenumeranter i olika målgrupper gör att du kan skicka iväg ett relevant budskap som ökar chansen till konvertering.

 • Anpassa e-postmeddelanden du skickar ut, gör det personligt.

 • Skicka inte e-post för ofta, 2 gånger i månaden räcker.

 • Ha en intressant ämnesrad, det är det första mottagaren ser.

 • E-postmeddelandet ska ge mottagaren ett värde, det kan vara att de får en artikel innan allmänheten får den, ett erbjudande, etc.

Det finns alltså många olika sätt att jobba med digital marknadsföring. Det finns ingen strategi som passar alla. För att påbörja er digitala strategi kan en workshop vara ett bra sätt att komma igång på!

Hur ser det ut för B2B e-handel de kommande åren?

I en studie gjord av Litium visar det sig att hela 80% av B2B e-handlarna förväntar sig att deras försäljning online kommer att öka under de närmsta åren. Fokus kommer att vara på kundens behov av digitalisering och att effektivisera interna processer. Så kommer e-handel att ta över sättet vi gör affärer idag? Nej, inte nödvändigtvis. Strategin för hur man väljer att jobba med en B2B e-handel kan se olika ut, majoriteten av de medverkande i studien ser e-handeln mer som ett komplement och andra använder det för att dela upp deras erbjudande i olika beståndsdelar för att skapa försäljning på olika sätt. Många B2B kundresor är avancerade och många företag ser en fördel i att möta kundens behov genom att finnas online i kombination med att underhålla en direkt sälj dialog för mer komplexa köp.

På frågan “Hur mycket förväntar du att företagets försäljning online kommer att öka?” Svarade de medverkande följande:

Framtiden för B2B försäljning online ser alltså väldigt ljus ut! Det går i linje med hur vårt beteende förändras mot det digitala, kunder både i B2B och B2C, förväntar sig numera att hitta allt de söker efter online.

Sammanfattningsvis så har vi gått igenom var B2B e-handel står idag och hur de närmsta åren troligen kommer att se ut. Vi har också gått igenom de tre områdena webb, design och digital marknadsföring som är tre huvudingredienser för att lyckas med e-handel idag. Processen för att lyckas med din B2B e-handel kan i stort delas upp i dessa steg:

 1. Fundera över dina behov och hur dina kunders behov ser ut, vad anser du är viktigt att en plattform erbjuder? Välj därefter en e-handelsplattform som passar ditt företag bäst!

 2. När sidan ska designas kan du använda dig av användbarhetstester som underlag till de beslut du tar i hur e-handeln ska se ut.

 3. Använd dig av digital marknadsföring för att nå kunder. Analysera din målgrupp för att bestämma vilken plattform du vill annonsera på.

Vill du komma igång med din B2B e-handel eller ha hjälp med att utveckla din befintliga? Vi på Camelonta är specialister på e-handel och kan hjälpa dig med en strategi för hela e-handeln, allt från webb till digital marknadsföring. Kontakta oss här!